Stavba vodního díla Křižanovice – Práčov

Obě přehrady, přívodní štola a potrubí a elektrárna byly vybudovány během 5ti let mezi roky 1947 a 1952.

Přehrady stavělo ca. 550 pracovníků, elektrárnu asi 100 pracovníků. Z toho bylo 62 techniků a úředníků.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.