Pondělní stávka pracovníků vzdělávacích zařízení ve Slatiňanech

„Nebojujeme za sebe, ale za naše děti“ stojí v letáčcích Českomoravského odborového svazu pracovníků školství rozeslaného do škol. Podle něho je cílem stávky zabránění škrtů ve školství a poklesu kvality výuky. Stávku podporuje také Rada Asociace ředitelů základních škol, která kritizuje nedostatečné prostředky na nepedagogické pracovníky – hlavně asistenty pedagogů (kteří jsou nutní k zajištění inkluze) – a snižování rozpočtu na učebnice a pomůcky.1

Státní rozpočet měl poslední roky roční deficit i přes 400 mld., které se každý rok přidaly ke státnímu dluhu. Na rok 2024 je plánovaný deficit snížen „jen“ na 252 mld.Kč2, což je 13% z rozpočtu. Zároveň se ale mají zvyšovat platy učitelů podle na jaře schváleného zákona3: učitelé by si měli od ledna polepšit v průměru asi o 2 500 korun. Průměrný učitelský plat má dosahovat 130 procent průměrné mzdy v Česku za loňský rok, takže podle odhadů bude asi 113,5 procenta aktuálního průměru.4 Mezi učiteli jsou značné rozdíly podle odpracovaných let, funkcí a odměn. Ministerstvo školství by mělo mít podle navrhovaného rozpočtu v příštím roce na výdaje 269 miliard korun, což je o o 3,9 miliardy korun víc než loni (pro srovnání – např. na obranu jde 151 mld. Kč5, důchody 671 mld.6 na 2,8 milionu starobních a pozůstalostních důchodů7 – i důchody byly a jsou součást rozpočtu8. Podle odborů by zlepšení platových podmínek těchto pracovníků vyšlo na čtyři až devět miliard korun.4. Do mateřských, základních, středních a vysokých škol dochází kolem 2 mil. dětí a učí je ca. 165 tis. učitelů9.

Městská mateřská škola se ke stávce připojila kompletně, bude mít zavřeno

Důvody uvádí na své webové stránce: Snížení finančních prostředků na asistenty pedagoga by ohrozilo společné vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, škrty počtu nepedagogických pracovníků by ohrozily provoz mateřské školy. Již nyní jsou nepedagogické pozice silně podfinancované. Nebojujeme za sebe ale za naše – Vaše děti.10.

Školní jídelna nebude vařit

Také školní jídelna se připojila ke stávce z obavy, aby zamýšlené omezování při financování a snižování stavu nepedagogických zaměstnanců nevedlo k tomu, že by přišla o řadu kvalitních a kvalifikovaných kolegů, kteří jsou nedílnou součástí provozu školní jídelny. Příprava stravy ve školní jídelně vyžaduje znalost mnoha předpisů, dodržování přísných zásad hygieny, správné výrobní praxe a zdravé výživy.111213.

Základní škola vyhlásila ředitelské volno, nicméně stávky se neúčastní

Základní škola Slatiňany se zmíněné stávky nezúčastní. V zákonné lhůtě jsem od nikoho ze zaměstnanců neobdržel informaci o ustavení stávkového výboru a zapojení do stávky, uvedl ředitel Ivo Mandys14.

Oficiální vyjádření na webu školy 15 praví, že z důvodu uzavření Školní jídelny Slatiňany v pondělí 27. 11. 2023 je vyhlášeno na tento den ředitelské volno pro žáky školy. Žáci mají po dobu svého pobytu ve škole zákonnou normou stanovený nárok na poskytnutí stravy. Stravování žáků bohužel nelze jiným způsobem zajistit. Školní družina rovněž nebude v provozu. Učitelé budou pracovat ve škole na novém Školním vzdělávacím programu. Domluvené konzultace proběhnou normálně dle rozpisu.

Podle pokynů ministerstva školství totiž musí škola v případě stávky školní jídelny zajistit náhradní oběd od jiného dodavatele nebo zajistit studené balíčky.1617

Jednodenní ředitelská volna, během kterého jsou učitelé ve škole a věnují se práci na novém vzdělávacím programu, proběhla v tomto školním roce už dvě a na květen jsou naplánována ještě další dvě18. Školní vzdělávací program (ŠVP) je povinný dokument, který musí mít u nás každá škola a který navazuje na Rámcový vzdělávací program (RVP) připravovaný ministerstvem školství, v podstatě totéž co byly dříve „osnovy“. O novém ŠVP píše škola na svém webu: „reagujeme na potřeby doby, měníme a upravujeme výchovné a vzdělávací strategie a priority, vzdělávací obsah i dotaci předmětů, vybavujeme školu technikou. Náš školní vzdělávací program je živým organismem.  V minulém roce jsme zahájili revizi ŠVP a v tomto roce v tom pokračujeme. Reagujeme na zájmy dětí v podobě nových volitelných předmětů. Podporujeme projektové vyučování, praktické předměty (pracovní činnosti, laboratorní práce, vaření), rozvoj rétorických dovedností (prezentace před veřejností, dramatická výchova), slovní hodnocení od 1. do 3. třídy, genetickou metodu čtení, matematiku prof. Hejného, se souhlasem rodičů učíme písmo Comenia Script. V současné době pracujeme na rozvíjení čtenářství a pisatelství.“19

ZUŠ ve Slatiňanech nestávkuje

Slatiňanská Základní umělecká škola se stávky neúčastní a ani žádný z učitelů neoznámil v zákonné lhůtě tří pracovních dnů řediteli, že by chtěl stávkovat.2021

Mateřská školka Děvčátka Momo

Soukromá školka pod zámkem bude také otevřena normálně.22


Další související odkazy:

 1. Stávka učitelů: Odboráři na školách dostali návod na stávku. Bojujeme za děti, stojí v něm – iDNES.cz[]
 2. Ministerstvo financí ČR (mfcr.cz)[]
 3. Garantovaný plat 130 % průměrné mzdy budou mít jen učitelé, schválili poslanci – Novinky[]
 4. O zapojení do stávky musí školy dát vědět aspoň tři dny předem, řekl šéf jejich odborů – iDNES.cz[][]
 5. 1_rozpocet-na-rok-2024.pdf (army.cz)[]
 6. Výdaje na důchody rostou o desítky miliard korun, systém je už letos ve výrazné ztrátě (ceskeduchody.cz)[]
 7. Důchody od ledna 2024: Změny, valorizace a novinky přehledně | e15.cz[]
 8. Důchodový účet nebyl zrušen, protože neexistoval | Ministerstvo financí ČR (mfcr.cz)[]
 9. údaj z roku 2018 České školy v číslech | Století statistiky (czso.cz), počet VŠ učitelů jsem odhadl jako 1/10 počtu studentů, tj. 30 tis.[]
 10. PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ – STÁVKA – Oficiální stránky Mateřská škola Slatiňany (msslatinany.cz)[]
 11. vyjádření ke stávce zaslané ředitelkou Petrou Bergerovou 22/11/2023[]
 12. Podpora stávky 27. listopadu (školní jídelna) – slatinak.cz[]
 13. SKM_C30823112023370 (zsslatinany.net)[]
 14. email 23/11/2023[]
 15. Domovská stránka – ZŠ Slatinany (zsslatinany.net) 22/11/2023[]
 16. Agenda školního stravování vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) – konkrétně z § 122 Hmotné zabezpečení a odměny za produktivní činnost: Školní stravování, MŠMT ČR (msmt.cz)[]
 17. Jak postupovat v případě stávky? Ministerstvo zveřejnilo informace pro ředitele škol – Novinky[]
 18. Rada města Slatiňany na své 21. schůzi projednala – slatinak.cz[]
 19. O naší škole – ZŠ Slatinany (zsslatinany.net)[]
 20. ML e-mailem 22/11/2023[]
 21. Výuka v pondělí 27. listopadu 2023 | ZUŠ Slatiňany (zusslatinany.cz)[]
 22. ředitelka VB tel. 23/11/2023[]

Jeden komentář u “Pondělní stávka pracovníků vzdělávacích zařízení ve Slatiňanech”

 1. Dva zajímavé komentáře ke stávkám doplňující výše uvedené: První píše, že ministr Bek si stěžuje, odbory pořádně nevědí, co vlastně chtějí, že každý den řeší jiný problém, že to budí dojem, že jim nejde o řešení problém, ale obhájení své existence: Stávka škol? Takové pěkné, české politické peklo. Fiala to schytává za své předchůdce – Aktuálně.cz (aktualne.cz)

  Druhý článek je trochu víc radikální, je to holt Šafr, ale věcně doplňuje ten první, je víc konkrétní: Protesty odborářů skončily trapně a školy musí vysvětlovat, že neslouží Rusku. K ústupkům není důvod | FORUM 24.Vybírám:
  Středulovo odborové hnutí si pozvalo během pražské demonstrace na pódium zástupce proruské fronty a tolerovalo i jednotlivce s ruskými vlajkami. Tím se zbavilo legitimity a kompromitovalo i akci učitelů.
  Neuvěřitelně nízké ceny ve školních kuchyních, za které tam obědvají i učitelé, prakticky vylučují, aby jejich kuchařky měly dobré platy. Když někdo obědvá za 50 nebo 80 korun a přitom ho tolik trápí plat jeho kuchařky, tak je to k vážnému zamyšlení.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.