Štítky pro tříděný papír a plasty byly zrušeny

Rada města zrušila adresnou evidenci sběru tříděného a vydávání elektronických známek v rámci svozů „dům od domu“.1

Znamená to, že čárové kódy, které vydávalo město občanům kvůli evidenci vytříděného odpadu, už nebude město nadále vydávat a svozová firma je nebude načítat2. Pokud vám doma nějaké zbyly, můžete je klidně vyhodit.

Štítky byly zavedeny minulým vedením města (SNK+ODS+TOP09) jako

  1. příprava na slevy z platby za odpady pro ty, kdo víc třídí (systém Letohrad),
  2. aby se vědělo, kolik se má dotyčné domácnost dát další rok čistých pytlů,
  3. kdyby někdo třídil nesprávně, aby se vědělo kdo a byla možnost ho kontaktovat a
  4. aby byla možnost soutěživější spoluobčany (typologicky hráče SP, na které méně platí výzvy k abstraktním cílům jako je ekologie, společné dobro budoucích generací apod.) vtáhnout do třídění vyhodnocováním výsledků (metoda gamifikace).

Záměry 1 a 4 (výše) se však minulému vedení nepodařilo dotáhnout a někteří zastupitelé za současné vedení (Sedma+Vraníci) se dlouhodobě proti bonusům za svoz od domu také vymezují (protože znevýhodňuje ty, kdo plastový odpad neprodukují anebo ho hážou do kontejnerů) a proto s bonusy za třídění ani nepočítají v budoucnu3. Pytle pro třídění, které dostává město bezplatně od svozové firmy,(bod 2 výše) bude rozdávat pracovník MěÚ nadále podle svého uvážení2. Podobně nikdo nevyužíval ani možnost zpětné vazby producentům odpadu (bod 3 výše).

Zrušení štítků se týká jen konce roku 2023 a roku 2024, kdy končí stávající smlouva s firmou zajišťující svoz. Jak celý systém ne/bude fungovat v letech následujících, vyplyne z nastavení parametrů připravované soutěže.4

Rada města schválila zrušit adresnou evidenci a vydávání elektronických známek v rámci svozů „dům od domu.“ Adresná evidence byla v minulosti zřízena s cílem umožnění nastavení slevy za poplatek za odpady občanům, kteří odevzdají předem daný počet pytlů s tříděným odpadem. To by však penalizovalo ty občany, kteří tohoto odpadu produkují malé množství, a proto současné vedení města přijetí takovéhoto systému v budoucnu nepředpokládá. Zvažováno je nastavení ceny v budoucnu spíše dle objemu odevzdávaného směsného komunálního odpadu. Rada města v návaznosti na zrušení adresné evidence v rámci svozů „dům od domu“ schválila uzavření dodatku č. 3 k Smlouvě na zajištění některých samostatně vytříděných využitelných složek komunálního odpadu se společností Granplast s.r.o. Dodatek ruší povinnost společnosti načítat elektronické známky při svozech na plastových pytlech a balících a ruší dodávky samolepících štítků pro tisk elektronických štítků. Povinnost dodávání
plastových pytlů zůstává. Společnost Granplast bude nadále při jednotlivých svozech v rámci svozů TO formou „dům od domu“ zjišťovat počet svážených plastových pytlů a balíků a údaje o hmotnosti či množství sváženého odpadu. Tyto údaje předá městu na vyžádání, a to pro účely evidence a pro účely sestavování výkazů pro autorizovanou společnost, která v České republice provozuje systém sběru a recyklace
obalových odpadů.
5

  1. Usnesení 22 RM_2023.pdf (slatinany.cz)[]
  2. MěÚ M.Doležalová 27/9/2023 osobně[][]
  3. V.Peřina – radní přes odpady – osobně 4/2023[]
  4. minulý radní za odpady Vít Steklý e-mailem 2/10/2023[]
  5. Rada města Slatiňany na své 22. schůzi projednala – slatinak.cz[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.