Téma: Stránský Alfréd

* 11.12.1879 ?Slatiňany  + 22.2.1927 Brno1

Jeho otec byl Maxmilián Stránský, matka Františka rozená Gottliebová. Jeho otec měl obchod v domě č. p. 117 na TGM. Jeho strýc bratr byl JUDr. Adolf Stránský, zakladatel Lidových novin, poslanec a ministr.1

Právník a ředitel Lidových novin. Vlastníkem deníku byl po r. 1907 syn Adolfa Stránského, JUDr. Jaroslav Stránský, profesor práva trestního na Masarykově universitě v Brně, novinář, politik, později člen londýnské exilové vlády a poválečný ministr spravedlnosti a školství. Dále byl zaměstnán jako armádní auditor, ministerský tajemník, zejména
však jako 1

vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze.1

V roce 1920 se JUDr. Alfréd Stránský v brněnském kostele sv. Jakuba oženil s Miladou roz. Lustigovou. Zemřel nečekaně v Brně 22. 2. 1927 na chřipku, převezen byl na vlastní přání k církevnímu pohřbu do Slatiňan a na tamním hřbitově uložen do rodinné hrobky Stránských. Smutečním řečníkem na pohřbu 26. 2. 1927 byl jeho blízký přítel PhDr. Arne Novák, literární kritik a historik, profesor bohemistiky Masarykovy university v Brně (později také její rektor).  Slatiňanský Miroslav Kroufek vyfotografoval pohřební průvod při cestě z kostela sv. Martina na hřbitov. Týden po pohřbu zaslal fotografii neteři zemřelého Miladě Strassové, dceři chrudimského advokáta JUDr. Eduarda Strasse a jeho manželky Marty roz. Stránské ze Slatiňan.1

  1. Ozvěny 7/2023 – Hana Mikanová: Stránští, rodina politiků, ministrů, novinářů, právníků, obchodníků[][][][][]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.