Téma: Stříkání chodníku herbicidem

Herbicid je chemická látka ničící rostliny. Jsou herbicidy selektivní jen na některé druhy, nebo totální, na všechny nebo většinu rostlin – z těch se běžně se používají Roundup nebo Clinic.

Podle soukromého zemědělce Ondřeje Dejmala se na zemědělské půdě Roundup (nebo Clinic) používá jen při velkém zaplevelení pozemku v dávce 2-3 litrů na hektar (ředí se 1:40 až 1:80), což je tak jednou za dva až tři roky. Herbicidy tohoto typu (na bázi glyfosátu) byly také používány k urychlení dozrávání (desikaci), ale to se od ledna 2019 omezuje a na konci 2022 bude zakázáno zcela. Jiné herbicidy se v zemědělství používají vetšinou jednou ročně před a nebo těsně po zasetí plodiny v dávce desetin až jednotek litrů na hektar. Jinak průměrná statistická spotřeba všech herbicidů je něco kolem tří litrů na hektar zemědělské půdy a rok.

Že se nejedná o zcela neškodné látky také svědčí omezení, že zemědělci nesmí většinu pesticidů (mezi něž patří právě i herbicidy) aplikovat blíže než 20 metrů od zastavěného území (třeba zahrady) a dodržování této vzdálenosti je kontrolováno jak podle evidence tak i fyzicky na pozemku odebrání vzorku půdy pracovníky UKZUZ.

Pro srovnání, všechny chodníky ve Slatiňanech mohou mít kolem 2 hektarů, plocha spár, odkud vyrůstají rostliny možná 0,1 hektaru. Celková délka chodníků a komunikací je podle šéfa údržby kolem 50 km.

Pesticidy musí být skladovány za určitých podmínek: podlaha nepropustná pro kapaliny se zvýšeným soklem včetně prahu, samostatné větrání, nastavení a měření teploty, uložení přípravků odděleně dle druhu, odděleně od prázdných obalů, ochranných prostředků a oděvů. Nakládat s nimi může pouze držitel patřičného osvědčení, musí být vedena evidence, kdy, na jakém pozemku (ulici), kolik bylo spotřebováno. Evidence se však nezřídka dodělávají zpětně, když se nahlásí kontrola.

Jinak velká spotřeba herbicidů je také u železnic.

Na západě se mnoho pesticidů zakazuje a tento trend se rozhodně dostane i sem. Podle zprávy tiskového mluvčího Ministerstva zemědělství Vojtěcha Bílého se za posledních šest let podařilo snížit používání pesticidů v ČR o 7 %. Např. pesticidů s účinnou látkou glyfosát (Clinic, Roundup) se v ČR v roce 2017 spotřebovalo 750 tisíc litrů, zatímco o 4 roky dříve to by bylo 935 tisíc litrů
.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.