Téma: Strobilus Chrast

Spolek pořádající výlety a tábory pro děti a mládež ve snaze naučit je chovat se v přírodě, posílit přátelství, respekt a toleranci, podporovat a rozvíjet schopnosti a dovednosti v kolektivu.1

Většina členů jsou z okolí Chrasti, ale hlavně do letního tábora se zapojují i děti z dalších míst a měst včetně Slatiňan.


Strobilus, z.s.

Řestoky 174, Chrast u Chrudimi

Kontakty: infostrobiluscz 727954488
strobilus.cz

předsedkyně spolku: Eva Vaculíková
IČ: 044 36 300


Spolek je členem České rady dětí a mládeže.

Nerozdělujeme děti podle věku ani pohlaví. Učíme je pracovat ve smíšeném týmu. Učíme mladší respektovat starší a starší mladší chránit, pomáhat jim a být trpělivý, když mladším něco nejde. Učíme děti přemýšlet – ne poslouchat. Učíme dívky s chlapci komunikovat a spolupracovat, chceme, aby poznali (mentální) odlišnosti pohlaví, aby se vzájemně doplňoval  a respektovali se navzájem.

Historie

Z party nadšenců jezdících kempovat s vlastními dětmi se postupem času stal oficiální spolek s názvem Strobilus, z.s., který byl soudem schválen a zapsán v říjnu 2015.

Většina našich členů pořadatelů byla v podstatě vychována dřívější pionýrskou skupinou LT Šiškovice, která na Chrudimsku pořádala letní tábory a víkendy více než 20 let.2 Od Šiškovic je odvozen i název, Strobilus totiž v latině znamená šiška.3

Víkendové pobyty pořádáme od října 2015, letní tábory od srpna 2016, jarní prázdniny od února 2019.4

  1. stanovy spolku 3/2021[]
  2. www 8/3/2021[]
  3. PDF prezentace o založení Strobilus, z.s. z 16.2.2020[]
  4. e-mailem 9/3/2021 Eva Vaculíková[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.