RM schválila studii na rekonstrukci plovárny

Rada města1 předběžně schválila studii pro plánovanou rekonstrukci plovárny s těmito parametry plovárny:

  1. zónu pro plavání projektovat na 50 m
  2. ponechání navrhovaného řešení velkého bazénu s doplněním navrhovaných vodních prvků
  3. dětský bazén provozovat se slanou vodou s doplněním navrhovaných vodních prvků
  4. solární ohřev dětského bazénu instalovat na technickou budovu

Ke konečnému schválení konceptu rekonstrukce však bude studie předložena zastupitelstvu.

Tato studie bude podkladem pro projekt, na který bude teprve vypsáno výběrové řízení.

Podle projektu pak bude podle finančních možností města prováděna postupně rekonstrukce, pravděpodobně od roku 2022.

  1. 86. zasedání RM 2/2021[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.