Studie plánované rekonstrukce plovárny

V říjnových Ozvěnách byl zveřejněn záměr Rady města, jak dále postupovat ohledně rekonstrukce plovárny, která je ve velmi špatném stavebně-technickém stavu a v případě neprovedení rekonstrukce nejpozději do tří let bude muset být uzavřena. Chtěli jsme znát Váš názor, a proto jsme Vás tehdy požádali o vyplnění ankety. Anketu vyplnilo celkem 484 respondentů, z nichž 70 % hlasovalo pro záměr Rady města etapovitě provést rekonstrukci plovárny se zachováním velikosti plaveckého bazénu dle možností rozpočtu města bez zadlužení a bez přerušení provozu v letních měsících.

Na základě výsledků ankety Rada města odsouhlasila vypracování studie s přihlédnutím k věcným poznámkám a připomínkám občanů v rámci vyplněných anketních lístků. V současné době je vyhotovena studie, kterou zpracovala firma Bazénservis, s.r.o. ve spolupráci s Ateliérem11, s.r.o., kteří mají v daném oboru velké zkušenosti a mají řadu úspěšných realizací za sebou. Studie bude součástí zadávací dokumentace pro soutěž na vypracování projektů pro povolení stavby a realizaci stavby.

Studie zahrnuje

a) Opravu plaveckého bazénu

Velikost plaveckého bazénu bude zachována a nově bude rozdělen na 3 části, a to na část „rekreační“ s volným plaváním, na část „sportovní“ se čtyřmi plaveckými dráhami pro kondiční plavání, kdy jejich délka bude upravena na standardní 50 m dráhy a na část „zážitkovou“ s dvojskluzavkou, leknínovou dráhou a houpacím zálivem. Tato část má nejmenší vodní plochu, jedná se pouze o doplňkovou funkci koupaliště. 

b) Nové dětské brouzdaliště

Vzhledem k velmi špatnému stavebnímu stavu betonového skeletu je lepší variantou vybudování nového brouzdaliště max. 40 cm hlubokého, které bude vybaveno vodními hracími prvky pro malé děti – skluzavkou z nakloněné roviny, stříkající rybou, kyblíky a další skluzavkou. V dětském brouzdališti je uvažováno s technologií slané vody šetrné k pokožce malých dětí a se solárním ohřevem. Povrch brouzdaliště bude opatřen bazénovou fólií, která nebude kluzká.

 c) Technologický objekt

Současné požadavky hygienických norem kladou vysoké nároky na úpravu a filtraci vody v bazénech, a proto v rámci rekonstrukce musí být kompletně obměněna bazénová technologie včetně stavebních úprav bazénů na tzv. přelivový. Z těchto důvodu je nezbytné vybudovat nový technologický objekt, který bude umístěn v blízkosti obou bazénů tak, aby rozvody byly co nejkratší. Jedná se o objekt s jedním podzemním a nadzemním podlažím s plochou střechou, na kterou budou umístěny soláry pro ohřev dětského brouzdaliště. Strojovna technologie (filtry, dávkování chemie) bude umístěna v nadzemní části objektu a v podzemní části budou umístěny akumulační nádrže, které slouží k zachycení vody při kolísání hladiny bazénů a dále čerpadla cirkulace. V technologickém objektu bude z prostoru dětského brouzdaliště přístupná pohotovostní dětská WC pro chlapce a dívky s přebalovacím pultem. Z boku objektu bude moci být případně umístěn stánek s občerstvením.

d) Venkovní sprchy

Stávající zděný a zastřešený objekt sprch bude zbourán a nahrazen venkovními sprchami s integrovaným solárním ohřevem. Sprchy budou napojeny na rozvod pitné vody a odkanalizovány.

e) Oplocení

Ve studií je uvažováno s novým oplocením do ulice Škrovádská, kdy stávající nevzhledný plot bude nahrazen novým plotem výšky cca 180-200 cm, posunutým o cca 3,5 m směrem do areálu. Tím se vytvoří odstup od stávající komunikace, který bude využit na podélné parkování a bezpečný pohyb pěších. Vizuálně se nebude jednat o holou betonovou stěnu, ale bude obohacena o některé zajímavé prvky (zeleň, doplňující materiály apod.).

Součástí řešení není stávající vstupní objekt včetně parkovací plochy, což bude součástí samostatné dokumentace v rámci další etapy řešení plaveckého areálu v kontextu s dostupnými finančními zdroji.

Předpokládaný harmonogram akce

Předpokládané dokončení všech projektových dokumentací je plánováno nejpozději do února 2022. Následně bude vybrán zhotovitel stavby s tím, že I. etapa realizace je plánována na počátek záři 2022. Bude obsahovat výstavbu technologického objektu s částí trubních rozvodů pro plavecký bazén, jako přípravu pro 2. etapu a vybudování dětského brouzdaliště. Druhá etapa stavby je naplánována na září 2023 a bude obsahovat rekonstrukci plaveckého bazénu, novou dlažbu, sprchy a nové oplocení. Vše je plánováno tak, aby nebyla, pokud možno, přerušena letní sezóna.

Předběžný propočet nákladů realizace

Předběžný rozpočet nákladů realizace na obě etapy jsou 50 mil. Kč bez DPH s tím, že velmi významnou část z této částky tvoří vybudování technologického objektu s pořízením nové bazénové technologie.

Projednání návrhu studie na Zastupitelstvu

Vzhledem k pandemické situaci bohužel nelze provést veřejné seznámení s touto studií, kde byste mohli pokládat dotazy. Avšak návrh studie včetně rozpočtového opatření se bude projednávat na Zastupitelstva města dne 7. 4. 2021, které začíná v 16 h v obřadním sále radnice, jehož se může zúčastnit i veřejnost. Můžete na něm vznést případné dotazy a vyjádřit svůj názor. Zároveň bude studie s podrobnou průvodní zprávou včetně příslušných vizualizací zveřejněna na webových stránkách města ve složce Výhledové projekty www.slatinany.cz/vyhledova_projekty.php. Případně mě můžete kontaktovat na  e-mail: sstastnyslatinanycz.

Událost

param = plovarna_mil 0.1 cena studie (zdroj: Dne 31.5.2021 v 9:20 stastny.slatinany emailem)

Jeden komentář u “Studie plánované rekonstrukce plovárny”

 1. Klouzačka je supr, hlavně pro větší děti a mládež. Škoda ale, že tato část bazénu bude propojena s 50m megadráhou, takže i v něm bude na začátku a konci léta stejně studená voda a tím atraktivita pro tuto cílovou skupinu hodně utrpí.

  Nicméně se už v anketní otázce ale i v přístupu rady nedala zapřít snaha preferovat takové řešení, které se bude co nejvíce blížit stávající konfiguraci bazénů a půjde spíš o rekonstrukci než o kompletní přepracování.

  Já bych velký bazén (aktuálně 26x54m) rozdělil na 3 části:

  1. pruh 50x10m pro otužilé plavce +
  2. vyhřívaný a na noc zakrývaný 20×10 prostor pod klouzačkou pro děti a mládež
  3. 20mx10 na noc a zimu zakrývaný prostor pro seniory, kterým už vadí studená a chtějí si zaplavat jaksi rekreačně.
  Mezi bazény by byl 5m chodník.

  Alternativně ještě by tam zbyl případně prostor pro to brouzdaliště, aby nemuselo být mimo (tím by se ušetřilo jistě dost peněz i prostoru).

  V těch 50mil. odhadovaných nákladů by se tahle úprava ani nepoznala.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.