Téma: Sucho

Poslední roky pozorujeme menší množství srážek nejen u nás, ale i v jiných částech světa. Může to být nahodilý či přirozený jev, ale nelze vyloučit, že může jít i o klimatické změny způsobené působením člověka.

poloprázdná Seč v listopadu 2018

Člověk působí na koloběh vody např.

 • větší spotřebou vody – např. pro závlahy
 • menším zadržením vody v krajině vlivem odlesňování, vysoušení mokřadů a rovnáním vodních toků
 • změnou složení atmosféry
  • zvyšováním podílů skleníkových plynů
   • exhalacemi z aut, průmyslu, vytápění
   • likvidací velkých zelených ploch (nahrazování pralesů plantážemi a poli)

I když to “působení člověka” se mnohým zdá neprokázané, tak významná pravděpodobnost tu objektivně je, a protože nemáme “druhý pokus” (život na zemi nemůžeme restartovat jako hru na mobilu), tak má jistě smysl – třeba i jen preventivně a pro jistotu –  zbytečně nezhoršovat vlivy, které máme pod kontrolou.

… Teda pokud nejsme fatalisté s filosofií “po nás potopa”.

poloprázdná Seč