Supermarket u Mazánku stát nebude

Na červencovém zastupitelstvu se projednával záměr developera vybudovat supermarket.

Dne 26. 8. proběhlo jednání na městě s dotčenými orgány (Policie ČR, ŘSD) a zástupci developera s jeho projektanty.

Ze stanoviska Policie ČR vyplynulo, že je nemožné prakticky v tomto místě navrhnout dopravní napojení na market s tím, že tam ústí obchvat a je to dopravně nebezpečné.

Také ŘSD mělo námitky ke zřízení sjezdu kolem vyústění obchvatu, jelikož obchvat je spolufinancován z prostředků EU a to by si vyžádalo změnu projektového záměru, což by bylo komplikované.

Na jednání jsem také osobně vznesl připomínky o nevhodnosti výběru lokality, zbytečného záboru zemědělské půdy a taky architektonického řešení, kdy by se jednalo o nevzhledný typizovaný plechový objekt. Toto stanovisko jsem tlumočil za naši koalici ODS a TOP09 na jednání. Podmínkou by byl prodej části městského pozemku, se kterým bychom nesouhlasili.

Záměr v této lokalitě se stal naštěstí bezpředmětným a developer z Teplic nebude v této části chtít stavět market.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.