Téma: Svaz diabetiků Slatiňany

Název: Svaz diabetiků ČR, poboný spolek Slatiňany (v názvu nemám překlep:)

  • Sídlo: Nádražní 359, 538 21 Slatiňany
  • IČ: 68244398
  • Datum vzniku: 1. ledna 1998
  • Účel: Účelem svazu je pomáhat diabetikům na území ČR v jejich plném začlenění do společenského života realizací zdravotních, sociálních a dalších aktivizačních programů a podílet se na osvětě veřejnosti o diabetu
  • Název nejvyššího orgánu: Členská schůze; Statutární orgán: předsedkyně: OLGA SLACHOVÁ, roč. 1944; Nádražní ul., Slatiňany; Den vzniku funkce: 19. října 2015
  • Způsob jednání: Statutárním orgánem pobočného spolku, který zastupuje pobočný spolek navenek, je předseda.
  • Zakladatel: Svaz diabetiků České republiky, z.s., IČ: 004 99 943; Prvního pluku 174/8, Karlín, 186 00 Praha; Svaz a pobočné spolky si navzájem neručí za své závazky.

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.