Návrh: Průlehy – svejly pro zadržování vody na stráních

Svejl, průleh (angl. swale) je rýha vedená po vrstevnici. Cílem je zadržet dešťovou vodu na území, zabránit jejímu stékání po povrchu do údolí a zajistit vsáknutí do půdy. Definici a konstrukci svejlů můžete najít velmi pěkně a odborně popsané například na stavební fakultě ČVUT. Rozměry svejlu lze spočítat. Je potřeba znát různé veličiny: průměrný déšť, sběrnou plochu, vsakovací koeficient zeminy … Šířka svejlu může být od několika decimetrů po několik metrů. Délka je omezena buď terénem nebo designem. Hloubka je dána výpočtem, pro velká množství vody nebo terénními omezeními (skalnaté podloží). Můžete počítat nebo můžete použít zdravý selský rozum, přiměřený odhad a znalost vodních poměrů při a po dešti na pozemku.1

funkce průlehu (ireceptar_cz)

 

  1. rodinnezahrady.cz: Svejly a voda srpen 2013[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.