Svobodná společnost

Svoboda je jedna z důležitých a uznávaných hodnot, ke kterým se lidstvo za tisíce let pracně doklopýtalo. Třeba v Ústavě ČR je toto slovo uvedeno 11x*1 a v Listině základních práv EU 40x*2.

Jedna ze základních potřeba (nejen) lidí je být svobodný. Ani ne tak ve smyslu anarchie, tedy že si každý může dělat co chce bez ohledu na druhé a budoucnost, ale spíš svobodný pro výběr hodnotných věcí, činností či svého rozvoje (a to buď že na to může mít peníze, anebo jestli to režim umožní, anebo jestli v té zemi a době jsou vůbec takové volby k dispozici).*31

V tomto smyslu je člověk ve vězení méně svobodný, než ten na „svobodě“, občan Číny, Alžíru či Maďarska méně svobodný než občan Švýcarska či Rakouska. Občan dnešního Česka je svobodnější než nevolník za Rakouska Uherska či za Karla IV. Občan v naší zemi dnes je objektivně svobodnější ve volbě povolání, vzdělání, zaměstnání či stěhování, než před 40ti lety, i když zase třeba co se týče bezpečného pohybu v centru velkých měst, tam je zase dnešní „svoboda“ asi o něco slabší. Zvíře v ZOO je méně svobodné k pohybu, rozmnožování a stravě či partnerství, než v divočině, byť tam je zase méně „svobodné“ co se týče délky dožití a boje s nemocemi a úrazy a predátory.

Tam, kde takovou svobodu má většina občanů a nejen vybraná skupina, mluvíme o svobodné společnosti. Svobodná společnost nefunguje sama o sobě, aby byla zachována, nýbrž o ni musí její občané pečovat a bránit před uchvácením nějakou „vybranou skupinou“, která k tomu zkouší různé záludné postupy, kdy pod záminkou společného dobra upevňuje svou moc.

Jedním z nástrojů udržení svobodné společnosti je transparentnost, tedy v komunální politice to například vyžaduje, abychom vyžadovali od našich zástupců a zastupitelů, aby si nechávali nahlížet pod pokličku. A pokud s tím má některý problém, už jen to samo o sobě je podezřelé.

Pro svobodnou společnost je také nutná fungující demokracie (pozor, když totalitní režimy se snaží význam toho slova posunout a zdiskreditovat ho), tedy že lidé mohou mluvit do směrování společnosti. Aby mohli však kompetentně rozhodovat o nějaké věci, musí mít o ní občané objektivní informace a musí být schopni je vyhodnotit (dnes se říká „kriticky„), jinak jejich rozhodnutí může být chybné a pro svobodnou společnost i fatální.

  1. nahrávka přednášky SaVIO – Svoboda – a co s ní? (Prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc. SaVIO – Svoboda – a co s ní? (Prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc.) – Salesko | Brno-Líšeň[]

Jeden komentář u “Svobodná společnost”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.