Téma: Svoz bioodpadu od domu i ve Slatiňanech?

Vzhledem k nevyhovujícím podmínkám, kterými disponuje současná kompostárna (ztížená dostupnost, absence nepřetržité obsluhy, nevhodné zázemí, nízká kapacita a téměř nulová kontrola toho, co občané dováží), zvažuje Rada svoz bioodpadu dům od domu. Také v každoročním „Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství“ od specializované firmy je pravidelně poukazováno na nedostatečné plnění cíle spojeného s likvidací biologicky rozložitelného odpadu.

Na základě těchto skutečností se v roce 2019 Rada města rozhodla pravidelně přistavovat kontejner na bioodpad zejména v letních měsících k Sokolovně. Plné odvážené kontejnery nám ukazují, že o tuto službu je mezi občany zájem.

Kompostárna Škrovád - větve
Kompostárna Škrovád – větve

Na základě výše uvedených skutečností a faktických problémů Rada města začala na přelomu roku diskusi o zavedení služby svozu bioodpadu dům od domu a následně jsem byl pověřen Radou zjistit informace a zkušenosti se svozem tohoto odpadu v jiných městech. Společně s panem místostarostou Ing. Stanislavem Šťastným jsem navštívil město Choceň a Moravskou Třebovou.

V obou městech nás velmi vřele přivítali místní starostové (Ing. Jan Ropek a Ing. Miloš Mička) spolu s osobou zodpovědnou za řízení odpadového hospodářství. Poskytli nám spoustu informací ohledně získání dotací na hnědé popelnice a jejich následné distribuce občanům, četnost svozů v jednotlivých měsících, statistiky svezeného objemu po měsících, správa komunitní kompostárny, či praktické zkušenosti, za což jim velmi děkujeme.

V současné době zjišťujeme předpokládanou finanční náročnost. Nový zákon o odpadovém hospodářství, který vešel v platnost od 1.1. 2021, zvyšuje skládkovací poplatek pro obce, které překročí průměrně 200 kg směsného komunálního odpadu za osobu ročně.

Dle statistik lze kalkulovat s množstvím bio odpadu, který nyní končí v popelnicích. Za předpokladu získání dotačního titulu na pořízení popelnic na bioodpad, které by následně byly pronajaty nebo prodány občanům za symbolický poplatek, spočítáme, kolik lze na skládkovacím poplatku ušetřit, a tedy porovnáme, jak reálně tato služba zatíží městský rozpočet.
Všechny potřebné informace budou po jejich získání postoupeny Výboru pro životní prostředí a Rada města následně rozhodne, zda bude chtít pro občany tuto služby zajistit vypsáním výběrového řízení na dodavatele.

Otevíráme tedy diskusi nad touto službou a budeme rádi, pokud nám přispějete svým názorem do konce března na email MDolezalovaslatinanycz.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.