Svoz mimo svozy směsného by řešil problém zápachu v letních měsících

Případný svoz bioodpoadu v týdnech, kdy se nesváží směsný, anebo možnost odkládání bioodpadu jinam než do popelnic by mohlo vyřešit problém se zápachem rozkládajícího se bioodpadu v teplých měsících při 14ti denním svozu.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.