Téma: Svoz tříděného odpadu jinde

Tento článek je příliš stručný nebo postrádá důležité informace.
Pomozte tím, že jej vhodně doplníte. Přejaté informace je nutné ozdrojovat, aby je bylo možné ověřovat.

Neopakujme chyby, poučme se od těch, kdo jsou dál.

Svoz od domu už funguje např. v:

Letohradě, Jablonném nad Orlicí, Vápenném Podole…?

Letohrad Jablonné Vápenný Podol Slatiňany
Od-do 2008
plast ano ano ano ano
papír ano ano ano
kovy ano ano
bioodpad ano
evidence pytlů čárový kód čárový kód podle č.p. čárový kód
zpětná vazba k producentům ano
sleva z komunálu ano ano ne ne
produkce směsného t/os.
produkce plastů t/os.
produkce biodpoadu t/os.
z toho plasty%
stav k

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.