Svoz papíru od domu od dubna 2021

Ve 14. týdnu od 5. 4. se ke svozu plastu přidá svoz papíru dům od domu.

Bude probíhat společně, ve stejný den, se svozem plastových pytlů (sudé pátky od 6:00).

Papírový odpad lze odevzdávat v papírových taškách, které jsou dnes běžně dostupné při nákupu v supermarketech, v krabicích nebo v důkladně svázaných balících o hmotnosti cca 5 kg. Takto zajištěný papír označte identifikační známkou, které dostanete se složenkou k úhradě poplatku za komunální odpad či na MěÚ.

Označený balík následně umístěte stejně jako pytel s plasty ve svozový den před dům.

Pakliže máte v případě silného deště či oblevy možnost uskladnit balík do dalšího svozu, doporučujeme tak učinit, zabrání tetím znehodnocení této komodity. Plasty či papír můžete nechat svézt NA SOBĚ NEZÁVISLE, tedy NENÍ zapotřebí mít sesbírané obě komodity.1

Mateřská škola ani Základní škola zatím žádný sběr v letošním školním roce neorganizovaly a ani nevyhlásily.

  1. Ozvěny 1/2021: Odpady v roce 2021[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.