Tělocvična nad Monacem se přestavuje do konce června

venkovní lesní tělocvična u Monaca

Z posilovny nad Monacem byly odstraněny posilovací prvky z důvodu jejich výměny za nové. Předpokládané obnovení provozu je 4. července 2023.1

Rada města rozhodla o objednání posilovacích prvků na hřiště nad Monakem u společnosti Mirakulum s. r. o. V roce 2022 při kontrole byly zjištěny závažné závady a nedostatky na všech posilovacích prvcích na hřišti nad Monakem. Ze tří oslovených subjektů byla vybrána společnost
Mirakulum s. r. o., která mimo jiné dodala i herní prvky pro náves v Trpišově. Tato společnost vyrábí dětská hřiště od roku 2006. Za tu dobu postavila přes 1000 hřišť. Herní prvky (dřevěné prvky) vyrábí pouze z akátového dřeva, které se vyznačuje vysokou odolností proti hnilobě a povětrnostním podmínkám.2

  1. hlášení MR 2/6/2023[]
  2. Rada města Slatiňany na své 12. schůzi projednala – slatinak.cz[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.