Témata k volebnímu programu 2014

Program 2014

Témata

 • Odpovědnost především
  • Je ve městě a na radnici takové prostředí, které vede jednotlivce i skupiny k odpovědnosti za svá rozhodnutí? Jsou občané motivováni ke zdravému způsobu života? Přijde Vám strava v jídelnách pro děti i seniory dostatečně
   zdravá? Neměli bychom do přípravy jejich jídel zapojit větší podíl kvalitních regionálních surovin?
 • Otevřený úřad
  • Jak Vám vyhovují úřední hodiny na Městském úřadu? Je web města dostatečně intuitivní? Dlouho hledáte požadovanou informaci? Stačí Vám rozpočet města, formulovaný na celý rok rámcově v 67-mi položkách, bez přehledu o jeho průběžném plnění? Obzvláště když závěrečný účet Města Slatiňany za rok 2013 nebyl dosud zveřejněn na webu. Je to povinná informace, která chybí. Proč? Podávají Vám zprávy z jednání Rady a zastupitelstva zveřejňované v Ozvěnách Slatiňan relevantní informaci?
   Chcete otevřenější úřad?
 • Slušnost a profesionalita především
  • Zdá se Vám, že vedení města se profesionálně stará o vzhled a údržbu města včetně okrajových částí a přilehlého okolí vhodného k rekreaci a odpočinku? V poslední době mě zaujalo, jakým způsobem bylo opraveno zábradlí ve Škrovádě u „Zvoničky“ kdy z moci úřední bylo znemožněno chodit po schůdkách sloužících desetiletí. Na tom samém místě je již dlouhá léta umístěna cedule, která město zbavuje odpovědnosti za tuto jedinou cestu, užívat v zimě ji mohou občané pouze na vlastní nebezpečí !!! V dnešní době zvýšeného nebezpečí přívalových dešťů z důvodu klimatických změn stále nejsou náležitě udržovány příkopy, povodňový kanál, kanalizační vpustě a krajina jako celek.
 • Kulturní město a zeleň především
  • Myslíte si, že kulturní znamená jen veřejná představení? Je kulturní ten, kdo pořádá besedy a divadlo a nechává přitom díry v trávníku? Chybí Vám volná plocha k legálnímu sprejování? Alternativní divadlo má místo, co ale výtvarné umění?
 • Kvalita ovzduší především
  • Myslíte si, že Slatiňanské ovzduší je dostatečně čisté? Neměli by zahrádkáři a další topné zařízení být více omezeny?
 • Průhlednost a čistota především
  • Víte kam investuje město Vaše peníze? Přijde Vám Slatiňanský web přehledný? Máte pocit, že bez strávení několika týdnů na úřadech nemáte šanci nic změnit? Uvítali by jste schránku důvěry v elektronické podobě?
 • Efektivita propagace města především
  • Věříte, že Slatiňany jsou turisticky atraktivním městem? Jsou dostatečně propagovány? Je aktuální způsob propagace jednotlivých turistických subjektů (Zámek, Švýcárna, plovárna, …) dostatečný? Nebyl by systém jediného prezentačního portálu efektivnější? Nemělo by město podporovat místní podnikatele a nabídnout turistům pohostinské služby?
 • Bezpečnost především
  • Přijdou Vám Slatiňanské přechody dostatečně osvětlené? Máme zde potřebný počet přechodů? Nezakrývá Vám zeleň výhled při vyjíždění z křižovatek?

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.