Termín revitalizace Kaštanky je prodloužen kvůli ještě nepřevedeným pozemkům od hřebčína

Rada města schválila uzavření dodatku k Smlouvě o dílo na akci „Revitalizace a obnova aleje Kaštanka ve Slatiňanech – I. etapa „od klapačky k vodárně“. Vzhledem k tomu, že doposud nedošlo
k převodu pozemků potřebných pro úplnou realizaci této zakázky z vlastnictví Národního hřebčínu do vlastnictví města, nemohla být zakázka dokončena. Dodatek upravuje termín dokončení prací.1

  1. Rada města Slatiňany projednala na 142. schůzi – slatinak.cz[]

Odkaz: Ozvěny 10/2022

Jeden komentář u “Termín revitalizace Kaštanky je prodloužen kvůli ještě nepřevedeným pozemkům od hřebčína”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.