Tipy na digitalizaci státní správy

Mluví se o digitalizaci státní správy. V demokracii se očekává, že i občané k ní zaujmou stanovisko. K tomu je jistě dobré mít aspoň trochu představu, co by to konkrétně mohlo znamenat.

Možné přínosy: levnější provoz, rychlejší služby pro občany, méně úředníků, méně korupce na úrovni úředníků, menší pravděpodobnost chyby

Možná rizika: větší kontrola občanů, větší moc vedení úřadů a menší kontrola nižších úřadů…

21. Open source knihoven pro základní systémy státu

Část státních systémů je dnes centralizovaná. Máme zde datové schránky, centrální registry a rejstříky dat, ke kterým se připojuje většina agend státní…

20. Automatizace primitivních operací

Pokud se zajímáte o zemědělství, jistě znáte portál eagri.cz, oficiální portál Ministerstva zemědělství. Při žádání o dotace (ať už zemědělské nebo de…

19. Software vyvíjený na zakázku musí být open source

Říká se, že software požírá svět. Státního softwaru vyvíjeného na zakázku je nepředstavitelně mnoho a drtivá většina má formu uzavřeného SW. Software a…

18. Digitální průkaz zdravotní pojišťovny

Uvědomujete si, jak vypadá průkaz zdravotní pojišťovny? Zvláštní kartička, již není příliš složité zfalšovat, kterou vytahujete zpravidla jen u doktora. Ten ji…

17. KPI

Key performance indicators (neboli klíčové ukazatele výkonnosti) se používají k měření výkonnosti a vyhodnocují se oproti očekávaným hodnotám nebo se porovnávají se…

16. Průběžné zlepšování služeb

Komerční stránky průběžně vylepšují své služby, pravidelně upravují a modernizují své stránky. Každý den sledují chování svých uživatelů, aby viděly, co je…

15. Digitální řidičský průkaz

Zkuste si vzpomenout, kdy jste naposledy použili řidičský průkaz. Jedinou situací zpravidla bývá jeho doložení při silniční kontrole, kdy zároveň ukazujete i…

14. Inovace

Očekávat silné inovativní myšlení od velké, roztříštěné konzervativní korporace – což je obdoba státu – je naivní. Zároveň každý chápe, že ani…

13. Open data

Open data jsou data, které jsou zveřejněná v otevřeném a strojově čitelném formátu. Neexistuje u nich téměř žádné omezení, jak mohou být…

12. Řízení státu pomocí dat

Data jsou nejdůležitější součástí našich rozhodovacích procesů. Je jedno, zda jde o ředitele společnosti, státního úředníka či hlavu rodiny, bez kvalitních dat…

11. Jednotná grafika a uspořádání

Český stát nemá jednotný vizuální styl, ani společná pravidla pro organizaci a uspořádání informací na webových stránkách a dalších komunikačních kanálech (v…

10. Řešení životních situací na jednom portálu

Pokud občané řeší v dnešní době nějakou životní situaci či problém, musí nejprve zjistit, pod agendou kterého ministerstva daný případ spadá. A…

9. Mobilní aplikace státu

Neoddiskutovatelnou součástí používání internetu a digitálních technologií je přesun na mobilní aplikaci. Mnoho služeb dnes lidé používají více z mobilu než z…

8. Zjednodušení legislativy

Digitalizace státu, jak se o ní často mluví, neznamená, že by stát dnes fungoval papírově a neuměl používat počítač. Drtivá většina státních…

7. Neomezené datové schránky

Datové schránky jsou jedna z nejdůležitějších částí digitálního státu. Díky nim mohou občané v celku jednoduše a rychle elektronicky komunikovat se státem….

6. Žádost o občanský průkaz

Drobnou inovací, která může zlepšit život půl miliónu lidem ročně, je elektronická žádost o občanský průkaz. Posledních “sto let” funguje žádání o průkaz…

5. Centrální digitální autorita

Zdá se být samozřejmé, aby se úřady chovaly prozákaznicky a zlepšovaly život svým občanů. Nic jim v tom přece nebrání. Bohužel, naše…

4. Srozumitelná čeština, jednotný jazyk

Pokud jste četli naše předchozí úkoly pro stát, všimli jste si, že zmiňujeme jednotný a srozumitelný jazyk. To je velmi důležitý a…

3. Všechny informace centrálních úřadů na jednom místě

V současné době v České republice neexistuje jednotné uspořádání informací o fungování státu na jednom místě. Jestliže občan hledá pokyny k řešení…

2. Jednoduchý, srozumitelný název

Je to maličkost ohromného významu. Stát musí komunikovat jednotně a srozumitelně. Od roku 2003, ještě z doby Ministerstva informatiky, je ve všech…

1. Občan je zákazníkem státu, nikoliv poddaným

Možná si říkáte, jak zajistit, aby stát fungoval rychle, kvalitně, srozumitelně a efektivně.  Jak dosáhnout toho, aby stát komunikoval s občany lidsky a…

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.