TOP09 a ODS – volební program 2018

Motto programu: „přijďte k volbám a pomozte nám prosadit změnu po 12 letech“

 1. Přívětivá radnice pro občany a živnostníky
  1. Chceme starostu, který svou práci bere jako službu občanům na prvním místě, proto zavedeme tzv. starostovské dny, kdy bude starosta na radnici k dispozici občanům.
  2. Zavedeme službu výjezdního úředníka pro ty občany, kteří nemohou např. ze zdravotních důvodů osobně či elektronicky komunikovat s radnicí.
  3. Chceme profesionální stavební úřad, který zlepší svou činnost.
  4.  Podpoříme, aby občané co nejvíce svých záležitostí a problémů mohli vyřídit na Internetu, pokud nechtějí vyřizovat své záležitosti osobně na úřadě.
  5. Radnice bude přistupovat ke všem občanům a podnikatelům
   stejně.
  6. Zpřehledníme internetové stránky Města, aby občan našel, co
   potřebuje.
  7. Prodloužíme úřední hodiny Městského úřadu jeden den v týdnu do 18 hodin.
  8. Zrušíme poplatek za parkování před Městským úřadem.
  9. Zveřejníme zápisy ze zasedání všech orgánů Města.
  10. Chceme zavést nahrávání a přenosy ze zasedání zastupitelstva a uveřejnit je na internetových stránkách Města.
 2. Odpovědné hospodaření a konec zadlužování
  1. Chceme omezit výdaje v podobě nesmyslných projektů a bobtnání úřadu.
  2. Jsme zastánci štíhlého úřadu.
  3. Jsme proti zbytečně provozně drahým projektům. Nedopustíme v budoucnu, aby se realizoval další projekt, který bude provozně velmi zatěžovat městský rozpočet, tak jako je to v případě interaktivního muzea (Švýcárna), na který Město ročně doplácí přes 750.000,- Kč dle závěrečného účtu za rok 2017.
  4. Provedeme organizační a personální audit Městského úřadu Slatiňany za účelem snížení nákladů, a popřípadě vypsání nových výběrových řízení na vedoucí pozice úřadu.
  5. Zpřehledníme proces zadávání veřejných zakázek a jeho průběh zveřejníme na Internetu.
  6. Nebudeme zvyšovat daň z nemovitosti.
  7. Prosadíme systém rozklikávacího rozpočtu, který úspěšně funguje v některých českých městech. Chceme, aby občané měli možnost vidět, jak s jejich penězi nakládá radnice.
 3. Zkušenost a profesionalita v nakládání s odpady
  1. Budeme usilovat o zrušení poplatků za komunální odpad pro děti do 15-ti let a důchodce nad 75 let.
  2. Zavedeme opět týdenní svoz odpadů alespoň v době letního času, nebo dáme možnost samotným občanům, aby se rozhodli podle svých potřeb, a odstupňujeme tak výši poplatků.
  3. Budeme následovat dobrých příkladů z podobně velkých obcí.
 4. Lepší péče o veřejná prostranství.
  1. Samozřejmostí se stanou opravené a čisté chodníky, udržovaná zeleň ve všech městských i místních částech, uklizený hřbitov a o další městská prostranství se budeme starat ve prospěch občanů a Slatiňan.
  2. Zefektivníme činnost odboru Údržba města.
  3. Zajistíme větší počet odpadkových košů pro běžný odpad i pro psí exkrementy.
  4. Sjednotíme zeleň a květinovou výzdobu města.
  5. Efektivně zpomalíme dopravu na hlavních ulicích města.
  6. Zajistíme úpravu kruhového objezdu tak, aby symbolizoval Slatiňany.
 5. Promyšlené investice, školství a sport
  1. Investice do zázemí a vybavení základní školy, mateřské školy a ZUŠ jsou pro nás investice do našich dětí.
  2. Zkrátíme uzavření MŠ o letních prázdninách na čtrnáct dní.
  3. Budeme podporovat řešení kapacit MŠ, ZŠ a ZUŠ s ohledem na místní demografický vývoj.
  4. Znovu posoudíme využitelnost a ekonomickou náročnost provozu navrhovaného projektu revitalizace Kabeláčova mlýna.
  5. Provoz plovárny chceme otevřít podle počasí, a ne podle pevně stanoveného data v kalendáři.
  6. Budeme prosazovat, aby důležité investiční záměry starosta projednával s občany přímo v jednotlivých místních částech města.
 6. Bezpečnost, zdraví a soužití generací.
  1. Podpoříme vytvoření denního stacionáře pro méně soběstačné seniory.
  2. Podpoříme zájmové aktivity pro seniory společně s Domem pečovatelské služby.
  3. Budeme usilovat o větší bezpečnost a plynulost dopravy na silnicích města.
  4. Zlepšíme stav chodníků v zimním období, kdy hlavně starším lidem hrozí nebezpečí úrazu.
  5. Budeme aktivně spolupracovat s představiteli města Chrudim a krajem při jednáních o zachování stejného rozsahu zdravotní péče v chrudimské nemocnici.
 7. Slatiňany jako atraktivní město pro občany i turisty
  1. Vytvoříme jednotný turistický propagační portál, který bude součástí webových stránek Města.
  2. Chceme založit tradici regionálního festivalu a nabídnout Slatiňany návštěvníkům jako město moderní i tradiční.
  3. Budeme jednat o propojení aktivit zámku, hřebčína a Města.

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.