Trable se zhotovitelem rekonstrukce kruháku

Vážení spoluobčané, někteří z Vás včetně mě s velkou nelibostí pozorujete pomalý a rozpačitý postup stavebních prací na našem kruhovém objezdu, kterou provádí firma KARU INVESTMENT s.r.o. z Pardubic.

Firma byla vybrána soutěží, do které se mohl přihlásit kdokoliv, kdo splnil základní kritéria. Dle zákona se soutěží na nejnižší nabídkovou cenu, což má i mnohá úskalí, zejména u menších firem. Výběr firmy byl následně potvrzen Radou města. Na základě uzavřené smlouvy o dílo a ve znění schváleného dodatku měla být stavba dokončena nejpozději do 7. 6. 2021.

Při pravidelných kontrolních dnech firma termíny dokončení neustále měnila a následně je stejně nebyla schopna dodržet. Hlavní příčinou bylo, že si nebyla schopna včas zajistit potřebný stavební materiál, a to zejména žulové obruby, bez kterých nelze následně provádět další navazující stavební práce. Firmě tedy od 7. 6. 2021 tak pravidelně denně nabíhá smluvní pokuta, kterou město bude v plné výši uplatňovat.

Na kontrolním dni 22.7. jsme se shodli s technickým dozorem a po konzultaci s projektantem, že zhotovení žulových obrub kolem kruháku je v rozporu s projektovou dokumentací. Požadujeme předělání díla do stavu esteticky a funkčně vyhovujícího. Dle našeho stanoviska takto špatně provedené oblouky z obrub odmítáme akceptovat a převzít.

Cílem rekonstrukce kruhového objezdu nebylo jen zlepšení jeho funkčnosti, kdy stávající vysoké obruby bez patřičného nájezdu byly neustále poškozovány těžkou nákladní dopravou a město muselo každoročně vynakládat nemalé prostředky na jejich opravu, ale neméně důležitá je i jeho estetická stránka. Kruhový objezd patří k jednomu ze středobodů našeho města a zástupcům města velmi záleží na tom, aby toto místo bylo pěkně zrekonstruované, upravené a osazené novou zelení. Chceme zdařilé, kvalitní rekonstrukce a to takové, jako je například
nová fasáda a okna na budově ZŠ či nová hřbitovní brána.

Požadavek na předělání díla, současný nedostatek stavebních materiálů, špatná a nedostatečná komunikace a spor stavební firmy s naším technickým dozorem, projektantem a městem celou stavbu bohužel velmi zdržuje a do budoucna ještě zdrží. Nicméně na výsledek rekonstrukce se budeme dívat desítky let a bude to vizitka našeho města. Z tohoto důvodu nelze slevovat z kvalitativních ani estetických požadavků na provádění díla.

Událost

Odkaz: Ozvěny 8/2021

Jeden komentář u “Trable se zhotovitelem rekonstrukce kruháku”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.