Téma: Tradice Evropy

vystoupení Sejkorek na festivalu Tradice Evropy v roce 2015

Mezinárodní dětský folklorní festival Tradice Evropy vznikl v roce 1998 jako iniciativa vedoucích dětských folklorních souborů Východočeského kraje. Jeho hlavním posláním je podpora a uchování tradičních, převážně evropských, kulturních hodnot a jejich prezentace široké veřejnosti, zejména však dětem a mládeži. Základním posláním festivalu je rozvoj, uchovávání a poznávání lidových tradic s cílem aktivně zapojit do této činnosti co největší počet dětí i dospělých, dále seznámení dětí prostřednictvím jejich vrstevníků s folklorním bohatstvím Evropy, pomoc dětem uvědomit si naše vlastní tradice a kořeny, které mohou porovnat s jinými národy a pokusit se najít i některé podobnosti. Festival tak napomáhá k toleranci a pochopení odlišných kultur.

Festival se koná díky nadšení spolu pořádajících souborů, jejich zahraničních hostů a za podpory kraje, měst, obcí, Folklorního sdružení ČR, v neposlední řadě však i rodičů a dětí. Svým rozsahem je v České republice jedinečný.

Mezinárodní dětský folklorní festival Tradice Evropy probíhá na území Pardubického kraje ve čtyřech městech – v Pardubicích a Slatiňanech, původně i v Chrudimi a ve Svitavách. V každém městě uvidí zahraniční hosty festivalu a naše soubory několik stovek diváků nejen z řad veřejnosti, ale převážně z řad školní mládeže.

Na závěr festivalu se koná mezi účinkujícími Evropský bál. Zde je pro děti připraven bohatý program, kde se navzájem učí jednoduché tance zúčastněných zemí, u prezentačních stánků jednotlivých národů mohou ochutnat tradiční jídla a nápoje nebo si prohlédnout zvykoslovné předměty. Takto zábavnou formou získávají ucelenou představu o tradicích svých evropských hostů. Součástí bálu jsou i stánky a dílny českých lidových výrobců, ve kterých si mohou sami děti vyrobit malý dárek domů.

Jeden komentář u “Téma: Tradice Evropy”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.