Téma: Třešňovka

K danému článku by se hodil nějaký obrázek, třeba ilustrační; případně stávající nahradit lepšími.

Třešňovka je třešňový sad západně od města na úpatí Hůry. Sad patří městu a je do něj volný vstup. Většina sadu je umístěna na parcele 590/1 k.ú. Slatiňany a patří Městu. Před sto lety se nazýval „městské sady“1

V zimě při sněhu se v horní části sáňkuje.

  1. Ozvěny 10/2022 – Helena a Josef Tuhých: TŘEŠŇOVKA – KLENOT V MAJETKU MĚSTA[]

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.