Téma: Tři Bubny

Osada, část obce Orel v okrese Chrudim. Leží 2 km severně od Orle. V roce 2009 zde byly evidovány tři adresy, v roce 2001 zde trvale žilo 6 obyvatel.1

Kostel svatého Jiří na návrší, gotická dvoulodní stavba z konce 14. století s kamennými opěráky a věží v průčelí. Kostel má dva polygonální závěry, větší severní a menší jižní, který uzavírá užší jižní loď. Presbytáře zaklenuty kápěmi, loď křížovými klenbami na jediný sloup, stojící mimo osu. V jižním (vedlejším) presbytáři cenné fresky z počátku 15. století. Cenné barokní zařízení ze 17.–18. století.1

22 4 2011, 16:06:04; Author Ben Skála; Wikimedia.org

Je zde i polní opevnění – valy (Šance), archeologické naleziště u kostela.V roce 1778 dal císař Josef II. vystavět valy, které chránily celé návrší s osadou a kostelem. Dosahovaly výšky 6 m a nahoře byly opatřeny dřevěnou palisádou. Pruská vojska se stáhla z Čech a v březnu 1779 byl uzavřen těšínský mír. Této válce se říkalo pro její krátkost „bramborová“. Valy postupně mizely a v roce 1903 byla přes ně vybudována silnice Orel-Kočí.12

Stará cesta je vzpomínána již z roku 1596, kdy tudy táhlo vojsko Viléma Trčky proti Turkům. Tato silnice bývalá nazývána Francouzská, protože tudy táhli Rusové i Francouzi v napoleonských válkách.2

Pojmenování Tři Bubny je poměrně nové – nejspíše z 18. století (1712). Tou dobou zde existovala již krčma s tímto názvem.K místu se váže pověst ze slezských válek s Pruskem (1740-1745), kdy údajně tři rakouští bubeníci bubnováním přinutili pruského krále k ústupu. Bubny pak zakopali v kostele pod oltářem.2

 

  1. Wikipedia – Tři Bubny – 26/8/2021[][][]
  2. stránky obce Orel – Tři Bubny 8/2021[][][]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.