Tříkrálová sbírka 2024 🗓

V sobotu 6.1 proběhne ve Slatiňanech tříkrálová sbírka.1 Stejně jako v roce 2023 ji bude organizovat Charita Chrudim – více info na webu charity .

Oblastní charita Chrudim hledá dobrovolníky pro Tříkrálovou sbírku. Přihlásit se můžete na telefonu 704 675 407.2

V městské knihovně je umístěna pokladnička, do které můžete přispět do Tříkrálové sbírky. Pokladnička zde bude až do 15. ledna 2024.3


AKTUALIZOVÁNO 2/3/2024

VÝSLEDEK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2024 VE SLATIŇANECH. DĚKUJEME!

Od 1. do 14. ledna 2024 se uskutečnila v obcích a městech na Chrudimsku Tříkrálová sbírka, při které tři králové navštívili mnoho domácností. Lidé srdečně přivítali koledníky, což se projevilo v rekordních částkách, které do kasiček darovali.

Téměř 50 koledníků, oděných jako tři králové ve složení Kašpar, Melichar a Baltazar se vydalo s koledou na rtech do ulic ve Slatiňanech. Celkový výnos Tříkrálové sbírky ve Slatiňanech činil úctyhodných 72 705 korun.

Oblastní charita Chrudim plánuje výtěžek sbírky využít na rozvoj svých služeb, zejména na rozvoj domácí hospicové péče, domácí zdravotní péče a na nákup a opravy automobilů, které jsou pro terénní služby nezbytné. Finanční prostředky budou rovněž směřovány do pomoci potřebným rodinám a občanům z regionu a podpoří činnost dobrovolnického centra.

Roman Pešek, ředitel Oblastní charity Chrudim, uvedl: „Je pro mne inspirací sledovat nadšení koledníků a štědrost dárců, kteří neváhají podpořit dobrou věc. Děkuji zaměstnancům Oblastní charity Chrudim, farnostem, školám a všem, kteří se do sbírky zapojili. Není pro nás samozřejmostí, že se někdo rozhodne věnovat svůj čas a úsilí pro podporu dobré věci. Děkujeme!“

Nell Stoupová, koordinátorka Tříkrálové sbírky, dodává: „Těší mě velký zájem ze strany dobrovolníků, kteří akci podporují opakovaně. To je důkaz toho, že Tříkrálová sbírka se stala tradicí. Letos se zapojilo hned 12 škol
na Chrudimsku a někteří studenti s tříkrálovým poselstvím putovali i ve všední dny. Každá otevřená kasička nám ukázala, kolik lidí s dobrým srdcem máme v kolik lidí s dobrým srdcem máme v našem regionu. Děkujeme!“

Děkujeme dárcům, dobrovolníkům a všem, kteří se podíleli na organizaci a realizaci Tříkrálové sbírky 2024 ve Slatiňanech. Díky Vaší štědrosti a angažovanosti se můžeme lépe držet našeho motta: Pomáháme lidem. Pokud potřebujete naše služby, jsme tu pro Vás. Více informací na www.chrudim.charita.cz4

  1. společenství farnosti Slatiňany[]
  2. Hlášení městského rozhlasu 18. prosince 2023[]
  3. Hlášení městského rozhlasu 8.1.2024[]
  4. Ozvěny 3/2024[]
Naplánovaná událost Akce Událost

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.