Téma: Trpišovský starý rybník Zeman

Dne 9. října 2018 byla na MěÚ Slatiňany doručena žádost státního podniku Lesy České republiky o vyslovení předběžného souhlasu s názvem rybníka, který se nachází na západ od Trpišova, ve vzdálenosti cca 670 m od vesnice,
v blízkosti silnice ve směru na Šiškovice (viz. přiložená mapa).


Město Slatiňany se proto obrací na občany s prosbou o poskytnutí
případných informací, připomínek či návrhů, vztahujících se k názvu
uvedeného rybníka. Tyto je třeba doručit na MěÚ Slatiňany nejpoz-
ději do 15. listopadu 2018.


Zastupitelstvo 15/1/2019 rozhodlo, aby rybník na pozemku p. č. 489/3 v k. ú. Trpišov nesl název „Zeman“. Název bude tak vzpomínkou na místního rodáka, který bydlel v nedaleké hájovně.

rybník Zeman – foto slatinanskenoviny.cz

Jeden komentář u “Téma: Trpišovský starý rybník Zeman”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.