Návrh: Týdenní svoz bioodpadu z velkých kontejnerů jen ze sídlišť

Lidé na sídlištích mohou jen obtížně kompostovat a proto se jim bioodpad hůře likviduje. Navíc je zde také větší problém se zápachem v létě, protože popelnice jsou ve velkém množství na jednom místě.

Stačilo by ca. 6 kontejnerů, svoz by pravděpodobně zvládla i naše údržba třeba jednou týdně a pravděpodobně by stačila kapacitně i stávající kompostárna.

Bylo by dobré, kdyby se tam mohly vhazovat také psí výkaly.

I případná neukázněnost (nějaká ta pánvička či cihla) by šla v takhle malém množství snáze řešit.

Ostatní občané by byli odkazováni na důslednější kompostování.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.