Téma: Úhrada za dešťovou vodu odváděnou do kanalizace

Do naší kanalizace lze odvádět také dešťovou vodu (neb je to jednotná kanalizační síť1). Odvádí se voda ze střech, ze dvorů i z ulic, kde není zvlášť dešťový svod do řeky nebo potoka. V některých ulicích je historicky paralelní kanalizace dešťová do řeky.

Pro úplnost jsou také objekty, které odvádějí odpadní vody přímo do řeky nebo potoka, ale to je jiné téma.

Výhody a nevýhody

+ zjednodušuje vedení, stačí jedno potrubí na odpadní i dešťovou vodu.
+ za deštích potrubí pěkně propláchne
+ pro stavebníky jde často o jednoduché řešení
+ voda neteče na ulici
– vynucuje větší kapacitu potrubí i úpravny vod a tedy i cenu na stavbu a údržbu
– při každém větším dešti odtéká přes odhlečovací komory také odpadní voda rovnou do řeky2
– dešťová voda rychle odteče pryč z krajiny, uživatelé nejsou nuceni hledat jiná řešení pro udržení vody v krajině (vsakování, jímání), vysychají nám rybníky

Platba za dešťové vody

Právnické osoby za svod dešťové vody do kanalizace platí. Cena se platí podle spočtených koeficientů (deštivosti a vsákavosti) a plochy. Třeba Město Chrudim platí ročně přes milion korun3

Město Slatiňany platí kolem půl milionu ročně za vodu ze střech městských budov. Náklady jsou přeúčtovány nájemcům4.

Pro soukromé osoby je připojení zdarma, ale ne zcela, protože náklady na řešení srážkových vod stejně někdo zaplatí a VS Chrudim to nebude a tak se podle vzorce rozpočítají mezi ty, kdo platí vodné a stočné.

  1. Stoková síť – Wikipedie (wikipedia.org)[]
  2. VS Chrudim: Jak fungují odlehčovací komory? | Chrudimské noviny (chrudimskenoviny.cz)[]
  3. Chrudim nechce platit za vodu, která po dešti steče do kanálů – Chrudimský deník (denik.cz)[]
  4. Za rok 2021 činily výdaje na vodné a stočné 521 375,- Kč, ale z toho bylo 40 792,- Kč za nebytové prostory a 335 967,- Kč za byty a tyto částky na základě rozúčtovány byly městu nájemníky uhrazeny – e-mail HH z odboru finančního 17/8/2022[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.