Návrh: Úhrada za odvádění dešťových vod do kanalizace i pro soukromé osoby

Aktuálně platí za svod do jednotné kanalizační soustavy pouze firmy, tedy právnické osoby. Soukromé neplatí nic. Přitom svod dešťové vody do kanalizace je často nejjednodušší způsob, jak je legálně zlikvidovat a tak ho mnozí preferují (včetně mně).

Taková voda ale rychle odteče, navíc při větších deštích naplní kanalizaci a z té pak vytéká přes odlehčovací komory i odpadní voda přímo do řeky.

Pokud připustíme, že vody v krajině ubývá, nabízí se aspoň u nových nemovitostí více motivovat stavebníky, aby se více zamysleli nad tím, jak naloží s dešťovou vodou. Přitom peníze byly, jsou a budou vždy významná motivace.

Nicméně peníze jsou také politicky citlivé téma. Nabízí se tedy úhrada buď jen pro nové nemovitosti, kdy se věc snáze řeší, když dům teprve stavíme, anebo spíš jen symbolická ve výši pár set ročně, aby byla pocítit, ale občan kvůli tomu neupadl do bídy nebo nezačal volit populisty.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.