Ukliďme svět a Ukliďme Česko se rozdělily

Ukliďme svět a Ukliďme Česko – návrat ke kořenům

Na konci loňského roku jsme uzavřeli tříletý projekt s podporou Státního fondu životního prostředí pod názvem Ukliďme svět, ukliďme Česko, na kterém se podílel Český svaz ochránců přírody a spolek Ukliďme Česko. Co se nám za uplynulé tři roky podařilo? Nebylo toho málo, celkem 7 917 úklidových akcí, 314 367 zapojených dobrovolníků a bezmála 5 000 tun uklizeného odpadu, včetně několika tisíc mediálních výstupů, díky kterým se pořádání úklidových akcí začala věnovat i řada dalších organizací.

Na základě vyhodnocení spolupráce za uplynulé 3 roky jsme však dospěli k závěru, že nadále půjdeme každý vlastní cestou a společný projekt Ukliďme svět, ukliďme Česko se tak od letošního roku rozdělil na dvě samostatné akce Ukliďme svět a Ukliďme Česko, jak tomu ostatně bývalo dříve. Jistě se ptáte proč…

Spolek Ukliďme Česko hodlá pořádání úklidových akcí více spojit s odpadovou problematikou a věnovat se podrobněji tématům předcházení vzniku odpadů, jejich recyklace, využívání, osvětě s tím spojené a rozvoji aplikace www.KAMsNIM.cz, jejímž hlavním a dlouhodobým cílem je, aby nepořádku v našem okolí pokud možno ubývalo.

Český svaz ochránců přírody chce i nadále v organizování úklidových akcí, s nimiž začal již v r. 1993, pokračovat. S výhodou znalostí v praktické ochraně přírody zároveň motivovat širokou veřejnost k zájmu o své okolí i přírodu a vzbudit tento zájem i u dětí a mladé generace. Každopádně pro vás, jako organizátory dobrovolnických úklidových akcí, se tím nic podstatného nemění a doufáme, že se organizaci úklidů budete zabývat i nadále (ostatně po loňské a bohužel i letošní koronaturistické sezóně je úklidu zapotřebí více, než kdy předtím), ať už pod hlavičkou Ukliďme svět nebo Ukliďme Česko.

Ať se daří i v této nelehké době přejí organizátoři z

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.