Téma: ulice Podskála 🗺

Ulice s názvem Podskála vede po levém břehu Chrudimky od Kabeláčova Mlýna podle náhonu k elektrárně a dále až k poli pod třešňovkou. Ulice je slepá, pro auta má jediný přístup z ulice Vrchlického, pro pěší ještě přes lávku od Spartaku a průchodem ve Výmolu.

úsek nad náhonem koncem 60. let (u dnešní elektrárny)
město Silnice Téma
Podskála, Slatiňany Mapa

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.