Návrh: Umožnit k zástavbě zablokované plochy v intravilánu

Někdy může město podpořit nebo umožnit zastavění proluk uvnitř obce a tím poněkud snížit tlak k nevhodnému paprskovému rozšiřování zástavby za hranice obce.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.