Návrh: Umožnit na zastupitelstvu vystoupit více než 2x

Určitě bych vyhodil bod 13.    V téže věci nemůže nikdo vystupovat více než dvakrát. . Stejně se to nedodržuje. Zvlášť u bodů, které vyžadují hlubší rozpravu, bývá jeden či dva zastupitelé, kteří o tom něco vědí a třeba odpovídají na otázky různých zastupitelů, tak si se dvěma vystoupeními nevystačí.

Obava ze zbytečného protahování je na místě a je ošetřena následujícím návrhem:

Ale někdo nedělal obstrukce, bod 12 bych rozšířil na všechny skupiny (hosté, občané, zastupitelé). Navrhuji znění: 12.    Účastníkům zasedání může předsedající nepřidělit nebo odebrat slovo v případě časové tísně, nevěcnosti příspěvku nebo podezření z obstrukce. Dotyčný může formou technické poznámky bez dalšího vysvětlování požádat o hlasování zastupitelů o jeho další připuštění k diskusi v daném projednávaném bodě. 

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.