Témata středečního veřejného osadního výboru ve Škrovádě budou pořádek a veřejné osvětlení za benzínkou 🗓 🗺

Vážení sousedé,

srdečně Vás touto cestou zveme na pravidelnou schůzi osadního výboru, která proběhne ve středu 7. 2. 2024 od 18 hodin v Baru Kůlna.

  • Účast přislíbil místostarosta Martin Harsa, která má na starosti údržbu města, aby se mohl vyjádřit k připomínkám a podnětům k pořádku v ulicích a návsi ve Škrovádu, které se řešili již minulé zasedání.
  • Dále se bude diskutovat o případné výstavbě osvětlení v ulicích za benzínkou, kde dosud osvětlení není a konečně je možnost ho vybudovat. Zúčastnit by se měl i projektant.

Na viděnou se těší

Osadní výbor Škrovád


AKTUALIZOVÁNO 2/3/2024

Zápis č. 2/24 ze dne 7. 2. 2024 ze schůze OV Škrovád

Přítomni: Sýkorová, Picpauerová, Zahradníková, Dočkal, Vašáková, Beer, Urbánek , Procházka, Zahradník, Slanina, Hrčková, Velendorf, Zitková, Zitko, Marek, Marková, Šeda, Šedová, Kohoutková-Štěpánková, Stehlíková, Stehlík, Štursová, Štursa, Jíša, Prachař, Koblížek

Hosté: Místostarosta Harsa, Suchý – projektant

Program jednání

1. VO ulice za benzinkou
2. Kompostárna a údržba města
3. Projednání úkolů z minulé schůze, jarmark na návsi

Průběh jednání

1. Ing. Suchý seznámil přítomné s navrženým projektem VO ulice za benzinkou. Z diskuse vyplynula možnost zadání nové studie s navržením VO na opačné straně. K osvětlení uličky za benzinkou a domy uvedl  místostarosta Harsa, že se bude město snažit ji osvětlit v co nejkratší možné době.

2. Místostarosta Harsa podal vysvětlení k provoznímu řádu kompostárny
v zimním období. Stanovení podmínek pro provoz schvaluje odbor životního prostředí Chrudim a o možnosti otevření v zimním období se bude uvažovat pro příští zimu. Objasnil zimní úklid města a hlavně úklid kolem kontejneru na návsi. V případě nepořádku je možno se obrátit přímo
na údržbu města. A dále odpovídal na připomínky občanů.

3. P. Sýkorová seznámila s projednáním úkolů z minulé schůze s městem a o konání jarmarku na návsi 23. 3. 2024, kam srdečně zveme místní prodejce. Kdo z prodejců má zájem se zúčastnit, nechť se obrátí na K. Sýkorovou.

Na závěr poděkovala za účast místostarosty Harsy a jeho vstřícný přístup.

Dne 7. 2. 2024 Zapsala: Jitka Zahradníková Schválila: Mgr. Klára Sýkorová1

  1. Ozvěny 3/2024[]
Naplánovaná událost Akce Škrovád Událost
Škrovád, Bar Kůlna Mapa

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.