Téma: Úpravna vody Monaco

Úpravna vody Monaco - brána

Úprava vody na Monacu slouží k čištění (úpravě) vody přicházející z křižanovské přehrady.

Úpravna o maximálním výkonu 350 l/s využívá povrchový zdroj, kterým je říční voda přitékající samospádem z  elektrárenského přivaděče spojujícího vodní nádrže Křižanovice a Práčov nebo z vyrovnávací nádrže Práčov (využíváno 10-20 dní v roce po dobu revize přivaděče).

Upravená voda jde pak míchána v jiném objektu (pod Kaštankou) s se studniční vodou ze studen u Podlažic a pouštěna do vodovodní sítě v Chrudimi a Slatiňanech.

V úpravně je také instalována turbína pro výrobu elektrické energie z přitékající o výkonu 142 kW.

Historie

První část úpravny vody Monaco za zámeckou zahradou byla uvedena do provozu 10. března 1981.1

  1. FB zámku[]

2 komentáře u „Téma: Úpravna vody Monaco“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.