Návrh: Úpravy jízdních řádů

Veřejná hromadná doprava je služba státu občanům (hrazená z daní). Ti tedy mají právo veřejnou dopravu připomínkovat. Z organizačních důvodů se tak však musí dít přes objednatele, což jsou kraje (autobusy a osobní vlaky, často ještě přes organizátory veřejné dopravy – u nás OREDO), města (MHD) a ministerstvo dopravy (ostatní vlaky).

Hlavní termín změny jízdních řádů je druhý víkend v prosinci. Obvykle na jaře se zveřejní návrh rychlíků, od toho se odvozují někdy přes léto osobáky a podle nich se pak na podzim ladí autobusy.

V případě připomínek občana k řádům je nejefektivnější obrátit se na svou obec, která má větší váhu na kraji, u dopravců i na ministerstvu nebo u organizátora, než jednotlivec. Na obcích i krajích bývají radní pověření veřejnou dopravou, na našem městě to je Petr Šotta a na kraji Michal Kortyš.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.