Ustanovení poroty architektonické soutěže na Kabeláčův mlýn

Členové architektonické soutěže:

Vyhlašovatel

Město Slatiňany

T.G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany
Zástupce vyhlašovatele: MVDr. Ivan Jeník, starosta města
E-mail: i.jenik@slatinany.cz

Organizátor

Ing. arch. Marek Janatka

Sekretář soutěže

Veronika Novotná

T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany
Tel: +420 469 660 240
E-mail: v.novotna@slatinany.cz

Řádní členové poroty – závislí

MVDr. Ivan Jeník, starosta města
Vítězslav Kolek, místostarosta

Řádní členové poroty – nezávislí

Ing. arch. Pavel Mudruňka

M.A. Martin Kloda – Praha
Ing. arch. Mg.A. Jan Žalský – Praha

Náhradníci poroty – závislí

Ing. Petr Kolek,
Mgr. Milan Chalupník
Mgr. Ludmila Nováková
Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D.

Náhradníci poroty – nezávislí

Ing. arch. Magdalena Strnadová

USNESENÍ
z 59. schůze rady města Slatiňany
ze dne 3. října 2016

750/59/2016/RMS
1) schválila za řádné členy poroty architektonické soutěže na „Revitalizaci Kabeláčova mlýna ve Slatiňanech“ starostu města MVDr. Ivana Jeníka a místostarostu města Vítězslava Kolka, ve znění zprávy 1/59
2) schválila za náhradníky řádných členů poroty architektonické soutěže na „Revitalizaci Kabeláčova mlýna ve Slatiňanech“ Ing. Petra Kolka , Mgr. Milana Chalupníka, ve znění zprávy 1/59
3) vzala na vědomí účast starosty města MVDr. Ivana Jeníka a místostarosty města Vítězslava Kolka na ustavující schůz

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.