Ústav přešel pod jednotnou správu s ostatními ústavy v republice

V roce 1960 domov přešel, stejně jako ostatní sociální ústavy, pod jednotnou správu Státního úřadu sociálního zabezpečení a po stránce organizační i výchovné byl řízen z tohoto ústředí. Hospodářskou správu převzal odbor sociálního zabezpečení ONV Chrudim, který toto zařízení později začlenil do Okresního ústavu sociálních služeb (OÚSS) Chrudim, který sdružoval pod jednou správou všechna sociální zařízení v okrese.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.