Zahajující schůze osadního výboru ve Škrovádě

Hospoda u Půhoných

Jak bylo avizováno v Ozvěnách 3/2023, na slatinaku1 a na písemných pozvánkách roznesených v sobotu 12/3 do schránek, sešli se v 17h občané Škrovádu v hospodě u Půhoných.

Bylo přítomno celkem 46 lidí včetně organizátorů (zastupitelé Jaroslav Slanina a Jaroslav Zahradník), včetně dalších zastupitelů (Koblížek a Šťastný), starosty Jana Brůžka a radního Martina Kubína, z celkem kolem 490 obyvatel Škrovádu2

V 17:20 zahájil zastupitel Jaroslav Slanina s tím, že hlavní účel schůze je vybrat členy výboru, 3 budou oficiální, dále domluvit způsob práce, četnost a místo scházení.

Pokračovala Klára Sýkorová shrnutím kompetencí osadního výboru s tím, že kvituje tuto myšlenku. Zmínila špatné osvětlení a komunikace ve Škrovádě a stavba sil ve Škrovádě. Podle jejího názoru je lepší, když členové nejsou zastupitelé, protože ti mají sami možnost vystupovat. Mohli by ve výboru být i lidé za Okrašlovací spolek. Výbor se bude také vyjadřovat k věcem týkajících se Škrovádu.

Robert Koblížek uvedl, že o tom dělám(m) zápis na slatinaka (tento). Že v Kunčí a Trpišově výbory vznikly z důvodu malého počtu zastupitelů, což není aktuálně problém Škrovádu. Že v Trpišově a Kunčí si odměnu členové nenechávají, ale dávají ji do kasičky a používají na různé akce, první výdaj prý bude 400Kč, které stál pronájem sálu k tomuto setkání3.

J. Zahradník vystoupil s tím, že zastupitelé jsou teprve krátce a řeší ještě mnoho věcí z minulosti a nemají moc kapacitu dávat nové věci. Podpořil myšlenku vzdávání se odměny do pokladny výboru na akce.

Kandidovalo 11 dobrovolníků. Po kratší diskusi o způsobu hlasování se hlasovalo (hlasy počítá pí. Zahradníková). Ne všichni zúčastnění byli občané Škrovádu, proto nehlasovali (např. Brůžek, Šťastný):

Jméno – priorita – hlasy

  • Klára Sýkorová – aby byl Škrovád na městě víc slyšet – 39
  • Lukáš Beer – chci něco udělat pro Škrovád – 39 (vzdal se svého pořadí)
  • Kamil Urbánek – chci pro Škrovád něco udělat – 22
  • paní Zahradníková (manželka Jaroslava Zahradníka) – zlepšit soudržnost Škrovádu, jako to bylo dříve – 23
  • paní Picpauerová st. – aby byl Škrovád hezké místo pro vnoučata – 24
  • paní Vašáková – je v důchodu, má čas, je ochotná přiložit ruku k dílu – 18
  • paní Bálková – aby se ve Škrovádě něco dělo, abychom se lépe poznali, ráda by tomu přispěla – 8
  • Dočkal Michal – aktivně na město píšu, ale ne vždy je odezva, rád bych zlepšil komunikace, osvětlení apod. – 22
  • pan Bálek – mám zkušenosti se státní správou a stavebnictvím a jsem ochoten tyto své zkušenosti nabídnout Škrovádu – 21

Tučně jsou označeni 3, kteří budou navrženi zastupitelstvu.

Na závěr byl návrh na hlasování o vzniku osadního výboru – 42 pro.

Nakonec dostal slovo starosta Jan Brůžek, který vítá vznik výboru, přeje zdar jeho činnosti. Nelze však čekat, že rok po založení výboru budou všude nové chodníky. Určitě je však dobré ten hlas lidí skrz výbor zprostředkovat na obec, má to jistě větší váhu, než hlas jednotlivce.

Schůzky budou domluveny až po jmenování zastupitelstvem, výbor zřídí nástěnku, bude informovat skrz Ozvěny a slatinak.cz.

Jednání skončilo v 18:25.

 1. Vznikání osadního výboru ve Škrovádě – slatinak.cz[]
 2. Škrovád – Wikipedie (wikipedia.org)[]
 3. J.Slanina osobně na setkání[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.