Úvahy o zlu – Díl 3 – Obyčejní lidé se přes noc stávají vrahy

Tak tedy známe oba slavné pokusy. Zopakujme si, co z nich vyplývá.

  • LIDSKÉ ČINY MOHOU PODLÉHAT VLIVU SITUACÍ,
  • KTERÝ MŮŽE BÝT MOCNÝ.
  • OBYČEJNÍ A DOBŘÍ LIDÉ SE MOHOU CHOVAT „ZLÝMI ZPŮSOBY“, DOJDE-LI K ZAPOJENÍ ČI ODPOJENÍ TÉ ČI ONÉ SITUAČNÍ PROMĚNNÉ.
  • TÁŽ LIDSKÁ MYSL, KTERÁ TVOŘÍ ZÁZRAKY TECHNOLOGIE A NEJKRÁSNĚJŠÍ UMĚLECKÁ DÍLA, JE PRÁVĚ TAK ZODPOVĚDNÁ ZA ZVRÁCENOST SVÉ VLASTNÍ DOKONALOSTI. 
  • KDOKOLI MŮŽE BÝT ZÍSKÁN KE ZLÝM SKUTKŮM, KTERÉ ZBAVUJÍ LIDSKÉ BYTOSTI JEJICH DŮSTOJNOSTI, LIDSKOSTI A ŽIVOTA. 
  • LIDÉ SE ČASTO PODÍLEJÍ NA ČINECH, O KTERÝCH SI DŘÍVE MYSLELI, ŽE JSOU JEJICH POVAZE NAPROSTO CIZÍ.

Mohou být dobří obyčejní lidé získáváni, podněcováni a sváděni k chování, které by bylo možné klasifikovat jako zlé?

ANO, mohou. Určité podmínky se podílejí na proměně dobrých, průměrných lidí v pachatele zla.

Otázka, která není (protože nemůže) být zodpovězena:

Kdo je odpovědný za zlo ve světě? Bůh? Ďábel? Někdo jiný? 

Výsledky experimentů si můžeme potvrdit na mnoha skutečných událostech. Tady je jedna z nich.

OBYČEJNÍ LIDÉ SE PŘES NOC STÁVAJÍ VRAHY

Podle britského historika Christophera Browninga bylo v březnu 1942 v Polsku naživu ještě 80% obětí holocaustu. Po 11 měsících bylo „dílo hotovo“. Přitom většina polských židů žila ve vesnicích po celé zemi.  Kdo dokázal toto „velkolepé dílo“?

K praporu 101 bylo povoláno 500 mužů. Byli to vesměs starší lidé, otcové rodin, kteří byli již staří na povolání do armády. Byli to dělníci i tzv. střední třída bez zkušeností s vojenskou policií, byli povoláni bez varování a bez výcviku pro jejich tajnou misi – totální vyhubení Židů v Polsku. Za pouhé 4 měsíce postříleli 38.000 Židů a 45.000 deportovali do koncentračního tábora v Treblince!

Stačilo, aby jim velitel řekl, že jde o těžkou misi, kterou musí prapor splnit. Dodal však, že kdokoli může odmítnout popravovat tyto muže, ženy a děti. Na počátku polovina mužů odmítla. Později ale začal působit proces sociálního modelování, přesvědčování těmi, kteří už vraždění prováděli. Nakonec se 90% mužů tohoto praporu zapojilo do vraždění. Běžné bylo fotografování při vlastním vraždění.

Browning jasně zjistil, že nebyl prováděn žádný speciální výběr a výcvik těchto obyčejných lidí. Přesto, když se dostali do situace, v níž měli oficiální povolení a podporu pro sadistické činy proti těm, kteří byli označeni za nepřítele, vraždili bezmyšlenkovitě a nikdo neměl výčitky svědomí.

K podobnému procesu docházelo ve věznici Abu Ghraib.

Obrázek vězně Abdou Hussain Saad Faleh při mučení se stal neblaze známý, nakonec se objevil na titulní straně The Economist. (wikipedia.org)

28. dubna 2004 se ve vysílání americké televizní stanice CBS News poprvé objevily fotografie týraných iráckých zajatců ve věznici Abú Ghraib*1, kterou řídila americká armáda. Propukl skandál, který otřásl americkou administrativou a šokoval celý svět. Na povrch začaly vyplouvat další a další informace o tom, jak otřesně američtí vojáci zacházeli s iráckými zajatci.

Ostatně čeští vojáci v Afganistanu (kde bojují proti světovému terorismu!) se po smrti několika svých kolegů mstili způsobem, který rozhodně nelze nazvat humánní. Ač vyšetřování bylo nakonec zastaveno*2, na faktu, že afgánský voják byl umučen to nic nemění. Jen se nevyšetřilo kým. Těžko jim to lze vyčítat, prošli velice důkladným brainwashingem, byli vystaveni silnému tlaku, cítili se v právu, před očima jim zabili kamaráda, pohybovali se v prostředí, kde se v rukavičkách s nikým nejedná a okolnosti v nich odkryly zlo, aniž by si to uvědomovali.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.