Úvahy o zlu – Díl 6 – Sociální situace má mocný vliv na lidské chování

1984

George Orwell (1903 – 1950)

Román 1984 (byl napsán v roce 1947) asi nezná jen málokdo. Co v něm mimo jiné vyčteme.

  • Místo svobody jednání je zde výcvik k poslušnosti.
  • Místo svobody sdružování je zde společenská izolace, vynucená samota a síť slídilů.
  • Místo nezávislosti vlastního myšlení je zde newspeak, kontrola myšlení a myšlenková policie.
  • Místo vnímání a rozhodování na základě skutečnosti je zde popírání smyslových vjemů a kontrola skutečnosti.
  • Místo lidské hrdosti jsou zde zhoubné výslechové taktiky a pokořující hrůzy.
  • Místo vzájemných něžných citů s přáteli a milovanými je zde podmiňování emoční averze, eliminace pohlavních pudů a vyvolávání proválečných nenávistivých emocí.
  • Používání jazyka k předávání a soustřeďování kognitivních funkcí se ničí crimestopem* a newspeakem**.
  • Osobní soukromí a samota ustupují pod dohledem obrazovky Velkého Bratra.
  • Individualita, výjimečnost a odlišnost rovněž ustupují silám crimestopu.
  • Sebepojetí, které se zakládá na osobně prožívaných událostech a je uchováno v epizodické paměti, nemůže soupeřit s falsifikačními taktikami selektivní amnézie, které používá Ministerstvo pravdy.

*Crimestop je nezbytnou mentální disciplínou pro dobré členy strany v roce 1984. Dobří členové strany nemají žádné soukromé emoce; jsou ve stavu neustálého nadšení z cílů stanovených státem. I děti se mohou naučit vyhýbat se myšlenkám, které stát považuje za nebezpečné.

**Newspeak (česky: novořeč či neolekt) je jazyk z knihy George Orwella 1984. Newspeak je založen na angličtině, která je zde jmenována jako Oldspeak (česky archilekt), ovšem má velice zjednodušenou gramatiku a zúženou slovní zásobu. Takto okleštěný jazyk měl sloužit totalitně vládnoucí Straně k tomu, aby občané neměli ani výrazy k vyjádření nesouhlasu s politikou Strany. Autor doplnil román doslovem, kde se věnuje problematice Newspeaku a vysvětluje jeho základní principy. 

SOCIÁLNÍ PODPORA 

Může jedinec přežít v nepřátelském prostředí bez citelné podpory sociální skupiny, rodiny a přítel, nebo duchovní podpory nábožensko-mýtické ideologie?

Lidé potřebují jiné lidi, aby vytvořili systém podpůrné nezávislosti a propojené jednoty, která pomáhá každému, aby odolával útokům destruktivních vlivů fyzického, sociálního a politického prostředí.

Sociální izolace je příčinou i důsledkem spousty patologií mysli i těla.

Být součástí sociálně podpůrné sítě je nejlepší ochrana proti duševním i tělesným nemocem.

Cokoli, co nás izoluje od našich bližních, ubíjí lidského ducha, cokoli, co nás vede k pocitu anonymity, vede lidského ducha k nezájmu o druhé a činí pravděpodobnějším vandalismus a násilí. 

VÝCVIK K POSLUŠNOSTI

posiluje nezpochybňované podřízení se vůli autority

Zločinů bylo spácháno více ve jménu poslušnosti, než ve jménu vzpoury.

Vzdor a odpor vůči neoprávněné autoritě musí být stejně silný jako respekt a poddajnost vůči autoritě oprávněné.

TVÁRNOST LIDSKÉ PŘIROZENOSTI

Průkopník amerického behaviorismu J. B. Watson 1926:

Dejte mi tucet zdravých dětí, dobře rostlých a dejte mi prostor pro jejich výchovu a já vám zaručuji, že když kterékoli z nich náhodně vyberete, vycvičím je tak, že se stane specialistou podle mého rozhodnutí – lékařem, právníkem, umělcem, ovšem i žebrákem a zlodějem, bez ohledu na jeho nadání, sklony, schopnosti, povolání a rasu předků.

Lenin 1923:

Dejte nám osmileté dítě a stane se bolševikem navždy.

Běžně věříme, že máme více síly odolávat pokusům o modifikaci chování, než skutečně máme. Spoléháme na abstrakce „síla charakteru“, „duch sebeurčení“ nebo „síla já“. Podceňujeme skutečnou moc sociálních tlaků.

 Poučení

Sociální situace má mocný vliv na lidské chování.

Velmi důležitý je osobní význam činitele určitého chování.

Jedinci se chovají jinak, jsou-li vystaveni skupinovému tlaku a mají skupinovou identitu, než když jsou sami. Vše záleží na skupině.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.