Uvolněná opatření proti koronaviru. Zdaleka však nemáme vyhráno.

Ačkoliv epidemie koronaviru ve světě zdaleka nedosáhla vrcholu, jsme jedna z mála zemí na světě, kde aktuální počet nakažených („active cases“) výrazně poklesl. Díky tomu si můžeme dovolit mírné polevení v opatřeních, možná i vytipovat ta ne moc efektivní (např. chození v rouškách po liduprázných vesnicích či ranních ulicích).

Nemoc je stále velmi nakažlivá, není proti ní očkování ani lék, u významného množství pacientů nad 55 let způsobuje fatální poškození plic. Naše vláda zastavila šíření nemoci „hrubou silou“, tím že výrazně omezila život společnosti včetně ekonomického rozvoje a dosti pokouší vstřícnost občanů.*3

Nemá-li společnost zkrachovat anebo se vir zase výrazně rozšířit („druhá vlna“), musí teď přijít „chytrá opatření“, které budou aktivně omezovat šíření viru, ale nedusit tolik život společnost. My občané můžeme tomu celkem snadno pomoci dobrovolnou účastní ve sledovacích projektech eRouška a v mobilní aplikaci mapy.cz, které budou fungovat pouze v případě, že do nich bude zapojeno dost lidí.

Dnešním dnem skončila plošná povinnost nosit roušky a uzavřené obchody podle nařízení vládou, vyhrazené hodiny pro nákupy seniorů v hypermarketech apod. Situaci začíná řídit Ministerstvo zdravotnictví.

leták
leták „25.5.2020 Povoluje se“

Od 25. května 2020 MZ do odvolání:

 • rouška nikáb

  zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

   • ve všech vnitřních prostorech staveb,
   • v prostředcích veřejné dopravy,
   • na všech ostatních místech, kde se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry
  • Zákaz se nevztahuje na:
   • bydliště,
   • jsou-li ve skupině do 2 m výlučně členové domácnosti
   • děti do dvou let věku a postižené
   • děti v mateřské škole při pobytu v mateřské škole nebo v dětské skupině
   • děti, žáky, studenty a pedagogické pracovníky škol, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 m a pokud je v místnosti maximálně 15 osob,
   • při provádění divadelního, tanečního nebo hudebního představení, moderátory, redaktory ve studiu a bez hostů, a to pouze pokud:
    • mezi účinkujícími umělci s dalšími osobami a diváky je při provádění autorského díla nebo tvorbě audiovizuálního díla nebo pořadu dodržen odstup alespoň 2 m
    • místo provádění autorského díla je pravidelně dezinfikováno a větráno, je zajištěna dezinfekce rukou pro umělce i jejich spolupracovníky;
    • v případě, že některý z umělců nebo jejich spolupracovníků má tělesnou teplotu 37°C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do místa provádění
   • pacienty a zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotní péče
   • osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem
   • zaměstnance při pobytu v kanceláři jakožto na svém pracovišti, pracuje-li ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby.
  • zakazuje, není-li tímto nebo jiným krizovým opatřením stanoveno jinak, divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 300 osob;
   • mimo schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona;
  • omezuje konání hromadných akcí do 300 osob ve stejný čas ve venkovních i vnitřních prostorách:
   • je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti nebo osob blízkých (dále jen „členové domácnosti“),
   • je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou;
  • bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 300 osob za určitých opatření
  • na státních hranicích se dočasně zavádí ochrana vnitřních hranic České republiky do 13. června 2020 na pozemní hranici se Spolkovou republikou Německo a Rakouskou republikou a vzdušné hranici.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.