Uzavřena smlouva s dodavatelem stavby ulice Škrovád – A

USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 99/2014
konané dne 9. července 2014

1478/99/2014/RMS
1) rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na provedení stavby „Rekonstrukce místní
komunikace ve Škrovádu – stavba A (k RD č. p. 154)“ se společností HOLD,
s. r. o., Orel 35, 538 21 Slatiňany, ve znění zprávy č. 3/99.
2) pověřila uzavřením smlouvy o dílo na provedení stavby „Rekonstrukce místní
komunikace ve Škrovádu – stavba A (k RD č. p. 154)“ se společností HOLD,
s. r. o., Orel 35, 538 21 Slatiňany starostu MVDr. Ivana Jeníka, za podmínky
zajištění finančních prostředků ve znění zprávy č. 3/99

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.