Téma: Územní studie veřejných prostranství

Územní studie, která by měla být základním materiálem pro uspořádání veřejných prostranství. Řeší především

  • uspořádání ploch včetně zásad pro materiálové řešení,
  • koncepci zeleně,
  • pravidla pro rozmístění prvků drobné architektury, mobiliáře a potřebného technického vybavení,
  • sjednocení pravidel pro umisťování prvků ve veřejném prostoru (informační a reklamní zařízení) a
  • provázanost s územním plánem města.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.