V části Chrudimi budou od půlky dubna svážet bioodpad od domu

Kvůli kovidu byl posunut termín o měsíc: Svozy bioodpadu startují v květnu, distribuce popelnic již v dubnu. 1


Ve vytipovaných lokalitách města bude v pilotním projektu rozděleno 1500 popelnic na bioodpad k rodinným domům, a to biologicky rozložitelný odpad z domácností a ze zahrádek.

Město Chrudim zavádí pilotní projekt v daných lokalitách, vyzvednutí biopopelnice je pro občana z vybrané lokality dobrovolné, ale upozorňujeme, že každý má povinnost třídit všechny druhy komunálního odpadu a tedy i bioodpad, který není možné ukládat do popelnice na směsný komunální odpad.

Bioodpad bude svážen:

  • v období duben–říjen jedenkrát týdně
  • v období listopad–březen každý druhý týden
Vyvážení biopopelnice bude zdarma, jedná se o rozšíření kvality třídění a vše bude zahrnuto do poplatku za komunální odpad
  1. AKTUALIZOVÁNO: Svozy bioodpadu startují v květnu, distribuce popelnic již v dubnu[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.