V Chrudimi chtějí rozdělit městské lány a vytvořit nové cesty a aleje

Síť cest, které lépe zpřístupní přístupnost přírodní památky Habrov a Hyxova pekla, bude měřit asi tři kilometry. Stávající pole jsou v majetku města a hospodaří na nich zemědělci, kterým je třeba vypovědět pachtovní smlouvy. „Jde o celkem sedm vytipovaných pozemků, které jsou bývalými polními cestami,“ upřesnil radní města Aleš Nunvář.1

Návrh komise pro životní prostředí rada města přijala. V roce 2025 budou pěšiny postaveny. Zdroj: Město Chrudim

 

  1. Pryč s lány polí! Chrudim obnoví staré polní cesty za sídlištěm Větrník – Chrudimský deník (denik.cz)[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.