V Chrudimi mají od ledna nového městského architekta jako v Litomyšli. V Pardubicích ne.

V Chrudimi mají od začátku letošního roku nového městského architekta. Tím se stal Martin Nedvěd. Jak sám říká, role městského architekta je důležitá, v představách lidí je ale značně zkreslená: „Mají pocit, že je to nějaký hlavní projektant, který město nakreslí podle svých velkolepých představ a tak to prosazuje. Rozhodnutí, kam to město bude směřovat, má spočívat hlavně na voleném vedení,“ říká Martin Nedvěd, jehož role tak bude spíš poradní.1 Architekt Martin Nedvěd poskytuje konzultační hodiny pro veřejnost v sudé pondělky od 15 do 17 hodin v zasedací místnosti stavebního úřadu (Pardubická ul. 67, 3. patro, místnost č. 402). S dotazy či podněty ho můžete kontaktovat také pomocí e-mailu na adrese architekt@chrudim-city.cz2.

V Pardubicích tuto pozici nahrazuje vedoucí odboru hlavního architekta, ten je ale podřízeným samosprávě. To je podle historika architektury Bohdana Šedy z pardubické univerzity problematické. „Ve městech, kde je hlavní architekt vlastně úředníkem a vedoucím toho odboru, se často stává, že je pod tlakem politiků a tak. Pokud si nevydobude vliv a respekt, tak to může mít negativní dopad právě na všechny předměty jeho činnosti,“ vysvětluje Šeda.

Litomyšl má už 30 let nezávislého městského architekta. Zásadní je, že není podřízeným samosprávě a funguje pro obec jako partner.3

  1. Nový chrudimský městský architekt: Vznik jezdeckých schodů jsem chápal, teď tiše nadávám | Pardubice (rozhlas.cz)[]
  2. 👍 Máte zájem probrat s… – Město Chrudim – oficiální stránka | Facebook[]
  3. Nový chrudimský městský architekt: Vznik jezdeckých schodů jsem chápal, teď tiše nadávám | Chrudimské noviny (chrudimskenoviny.cz)[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.