V Chrudimi už také zavádějí kontejnery na kovy, už se neházejí do žlutých

Technické služby Chrudim po městě nově rozmístily dvacet šedých kontejnerů. Kontejnery jsou určeny pro mnoho druhů drobného kovového odpadu, především pak pro vyhazování plechovek (například od energetických nápojů) a kovových zátek od nápojů, potravinových konzerv, obalů od kosmetiky a alobalu.

Objemnější kovový odpad, plechovky od barev, laků apod. a tlakové nádoby samozřejmě patří do sběrného dvoru.

Síť šedých kontejnerů na separaci kovů se bude v našem městě ještě postupně rozšiřovat.

Žluté nádoby dosud sloužily pro sdružený sběr plastového a kovového odpadu a nápojových kartonů. Nyní však mají kovové odpady své vlastní – šedé – kontejnery. Myslete na to, prosím a šedé kontejnery ve svém okolí vyhledejte. Případně lze kovy odložit ve sběrném dvoře.1

Umístění šedých kontejnerů pro sběr kovového odpadu:1
Dr. Malíka – na rohu s Novoměstskou ul.
Fibichova u čp. 51
Husova u čp. 783
Leguma
Luhanova
Malecká ulice u čp. 1175
Markovice u čp. 994 – Pod Strání
Markovice u hřiště
Vaňkova
Medlešice – u nádraží
Palackého čp. 85
Podhůra u ev. č. 371
Revoluční ul.
Sídliště Topolská před čp. 751
Sídliště U Stadionu u prodejny Chrudimka
ulice Topolská u trafostanice
Vestec
Větrník vedle čp. 1294
Vlčí hora
Vlčnov

  1. Novinka – šedé kontejnery na kovový odpad: Chrudim[][]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.